www.svaznarodnihazene.cz

Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6; telefon a fax 220513274, tel.ústředna 233017111, linka 441

IČO:  539929      E-mail:  narodnihazena@cstv.cz +420721820755  sekretář:  Miloš KOHOUT

 

4.8.2006

 

N O M I N A Č N Í   D O P I S

k rukám reprezentantky družstva žen Západu

 

TR SNH Ti tímto oznamuje, že jsi byla zařazena do užšího výběru družstva žen Západu pro utkání Západ - Východ 2006 v Žatci ve dnech 24. - 27. 8. 2006

Nominační dopis Ti bude předán prostřednictvím pracovníků Tvého oddílu.

 

MEZIZEMSKÉ UTKÁNÍ ZÁPAD – VÝCHOD

ŽATEC 27.8.2006

 

UŽŠÍ NOMINACE DRUŽSTVA Západu - ŽENY

BRANKÁŘKY        

                              Romana Kuglerová                       Sokol Tymákov

                              Helena Klinerová                          TJ Přeštice

náhradnice             Marie Dušková                              TJ Spartak Modřany

OBRÁNKYNĚ

                              Martina Fairová                             Sokol Tymákov

                              Lenka Mrnková                             TJ Přeštice

                              Helena Němcová                           SK Chomutov NH

                              Václava Šmídlová                         Sokol Tymákov

                              Dana Kaplická                              TJ Spoje Praha

náhradnice             Miroslava Vlková                          SK Chomutov NH

ÚTOČNICE

            m.n.h.        Helena Benešová                          SK Chomutov NH

            m.n.h.        Šárka Bradová                              TJ Přeštice

            m.n.h.        Radka Češková                             SK Chomutov NH

Mgr.    m.n.h.        Jaroslava Čihařová                        SK Chomutov NH

            m.n.h.        Pavla Šteflíková                            TJ Přeštice

                              Veronika Voláková                       TJ Přeštice

náhradnice             Judita Myslíková                           SKNH Klášterec n/O.

                              Petra Bendová                              Sokol Tymákov

TRENÉRSKÁ DVOJICE

            m.n.h.        Jan Adámek                                  TJ Přeštice                            tel. 604 332 664

Mgr.                      Ladislava Janková                         TJ Spoje Praha                     mobil 603147358       

Nezapomeň vzít svůj registrační průkaz  a kartu pojištěnce

ZÁKAZ VSTUPU  NA  HŘIŠTĚ  v kopačkách nebo obuvi s černou podrážkou

org.  v Žatci - Ing. Josef Popelka, 737269207, E – mail      popelka.j@epl.cz

                  Sraz ve čtvrtek 24.8.2006 do 18:00 hod na hřišti NH TJ Šroubárna Žatec. Veškeré dotazy     a případné dohody je nutné řešit přímo s trenéry výběru. Omluvu je nutné neprodleně hlásit telefonicky trenérům a písemně na SE SNH v Praze.                                                

 

            Ctirad Štěpánek, v.r.                                                                         Miloš Kohout

            předseda TR SNH                                                                            sekretář SNH

IČO 539929      bankovní spojení Česká spořitelna 75185329/0800  GE Capital Bank 1722109-504/0600

 www.svaznarodnihazene.cz

Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6; telefon a fax 220513274, tel.ústředna 233017111, linka 441

IČO:  539929      E-mail:  narodnihazena@cstv.cz +420721820755  sekretář:  Miloš KOHOUT

 

 

Z Á P I S z korespondenčního hlasování

 

Přítomni (hlasovali): J. Václavek, J. Popelka Ing., V. Čihař Ing., Ct. Štěpánek, Al. Liška, J. Cedidlo, V. Rosková, O. Schmidt.

Omluven: V. Kobera

 

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

 

      Výkonný výbor na základě aktuálního stavu v nemožnosti utvoření reprezentačního družstva žen Moravy pouze z hráček moravských celků posuzoval vzhledem k televiznímu přenosu z obou utkání relevantnost názvu akce Čechy – Morava. Korespondenčním hlasováním se zabýval otázkou, zda ponechat stav dle nominací nahlášených jednotlivými trenérskými dvojicemi, kdy část hráček z Čech je nominována do družstva Moravy a část do družstva Čech nebo vyhlásit změnu na utkání Západ – Východ.

 

 USNESENÍ 83/2006 - VV SNH

ukládá TR, trenérským dvojicím, SE a pořadateli

a)      změnit nominaci ve smyslu vytvoření kolektivů Západ – Východ u žen – u mužů hrát oficiální mezizemské utkání Čechy – Morava,

b)      utvoření výběrů stanovením hranic oblasti VČ, JM a SM, resp. StČ, SČ a ZČ – kopírující rozdělení druholigových soutěží,

c)      trenérské dvojici Západu doplnit výběr o náhradnice, případně doplnit dalšími hráčkami ze širší nominace nebo dalšími adeptkami do počtu hráček 15 a uvolnit hráčky TJ S. Dobruška pro výběr Východu,

d)     trenérské dvojici Východu doplnit výběr o dvě hráčky TJ Sokol Dobruška a navýšit tak počet hráček na 15,

e)      utkání odehrát v dresech bez emblémů daného regionu – dresy zajistí MaK a SE SNH

f)       uhradit nákladovou položku za hráčky, které budou nad stanovený počet 13 (jedná se o max. dvě hráčky u obou výběrů) dle dohody s pořadatelem

g)      celou situaci důkladně následně rozebrat na výkonném výboru dle možností rozšířeném o členy trenérské rady

h)      seznámit neprodleně všechny zúčastněné s tímto usnesením

 

 

ROZDĚLOVNÍK :

VV SNH,  P. Holý, př. DR SNH, SE SNH. 

                                  

 

Zapsal: M. Kohout                                                 Schválil: Ing. J. Popelka

              Sekretář SNH                                                           Místopředseda SNH

 

Praha: 8.8. 2006

 

 

 www.svaznarodnihazene.cz

Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6; telefon a fax 220513274, tel.ústředna 233017111, linka 441

IČO:  539929      E-mail:  narodnihazena@cstv.cz +420721820755  sekretář:  Miloš KOHOUT

 

7.8.2006

 

N O M I N A Č N Í   D O P I S

k rukám reprezentantky družstva žen Východu

TR SNH Ti tímto oznamuje, že jsi byla zařazena do užšího výběru družstva žen Východu pro utkání Západ - Východ 2006 v Žatci ve dnech 25. - 27. 8. 2006

Nominační dopis Ti bude předán prostřednictvím pracovníků Tvého oddílu.

 

 

MEZIZEMSKÉ UTKÁNÍ ZÁPAD – VÝCHOD

ŽATEC 27.8.2006

UŽŠÍ NOMINACE DRUŽSTVA Východu – ŽENY

Upravený počet na 13 + 2 + 2 trenéři
 BRANKÁŘKY                                                        Sýkorová Lenka                   SK Žeravice
                              Faltová Marcela                            Sokol Krčín
 náhradnice            Mikešová Veronika                      Sokol Rokytnice 
 OBRÁNKYNĚ                                                         Klučáková Kristýna            Sokol Kokory
                              Jůzlová Ludmila                            Jiskra Humpolec
                              Jančáková Kateřina                       SK Studénka
                              Nezvalová Kamila                         Sokol Rokytnice

                              Štěpánová Markéta                       Sokol Dobruška
náhradnice:            Zikanová Veronika                       SK Studénka    
ÚTOČNICE        Horáková Martina                         Sokol Kokory
                              Pavlíková Jana                              Sokol Kokory
                              Bogdanová Renáta                       SK Studénka
                              Bonaventurová Štěpánka              SK Hlinsko
                              Marková Monika                           Sokol Krčín
                              Paarová Soňa                                Sokol  Krčín
                              Zimlová Věra                                Sokol Krčín

                              Laštovičková Petra                       Sokol Dobruška       
náhradnice:            Krčmářová Radka                         SK Studénka

 

TRENÉRSKÁ DVOJICE

m.n.h Kratochvíl Pavel, TJ S. Rokytnice, (adresář lig. r.)                mobil 602759098

Zasl. tr.Petr Pisch, TJ Pustějov, 742 43 Pustějov 268 E-mail: petrpisch@seznam.cz

 

Sraz v pátek 25.8.06 – Studénka, přeprava do Žatce dle pokynů P. Pische

Nezapomeň vzít svůj registrační průkaz  a kartu pojištěnce

ZÁKAZ VSTUPU  NA  HŘIŠTĚ  v kopačkách nebo obuvi s černou podrážkou

org.  v Žatci - Ing. Josef Popelka, 737269207, E – mail      popelka.j@epl.cz

Veškeré dotazy a případné dohody je nutné řešit přímo s trenéry výběru. Omluvu je nutné neprodleně hlásit telefonicky trenérům.                                                                                                         

 

            Ctirad Štěpánek, v.r.                                                                        Miloš Kohout

            předseda TR SNH                                                                            sekretář SNH

IČO 539929      bankovní spojení Česká spořitelna 75185329/0800  GE Capital Bank 1722109-504/0600

 

   TJ Šroubárna Žatec

       oddíl národní házené

____________________________________________________________________________________________

Komenského alej 981,  438 01 Žatec,  telefon  +420 415 712 896,  telefon sekretář oddílu  +420 731 103 474

E-mail popelka.j@epl.cz

 

Mezizemské utkání

Čechy – Morava muži                    Západ – Východ ženy

v národní házené

Žatec – 27.8. 2006

26. 8.  2006

Sobota     -     přípravná utkání

Žatec       

15,00 hod.

ženy                  TJ Šroubárna Žatec   -   Západ                    

 

16,30 hod.                        

muži                  KNHCH Litvínov      -   Čechy

 

Chomutov        

16,00 hod.

ženy                  SK Chomutov NH      -   Východ

 

Most

15,30 hod.                        

muži                  SK Baník Most NH    -   Morava

27. 8.  2006

Neděle     -     mezizemská utkání

Žatec       

10,00 hod.

ženy                  Západ         -         Východ                

 

11,30 hod.                        

muži                  Čechy         -         Morava

 

 

Hlavní utkání bude přenášet Česká televize na programu ČT 4 Sport v 50ti minutovém záznamu

 

 

 www.svaznarodnihazene.cz

Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6; telefon a fax 220513274, tel.ústředna 233017111, linka 441

IČO:  539929      E-mail:  narodnihazena@cstv.cz +420721820755  sekretář:  Miloš KOHOUT

 

26.6.2006

 

N O M I N A Č N Í   D O P I S

k rukám reprezentanta družstva mužů Čech

TR SNH Ti tímto oznamuje, že jsi byl zařazen do širšího výběru družstva mužů Čech pro utkání ČECHY - MORAVA 2006 v Žatci ve dnech 26. - 27. 8. 2006

Nominační dopis Ti bude předán prostřednictvím pracovníků Tvého oddílu.

 

MEZIZEMSKÉ UTKÁNÍ ČECHY – MORAVA 2006

27.       8. 2006 v Žatci

ŠIRŠÍ NOMINACE DRUŽSTVA ČECH - MUŽI

BRANKÁŘI mnh   Josef Průcha                               TJ DIOSS Nýřany

                              Petr Kalivoda                                 Sokol Krčín

Náhradníci            Martin Chmelík                              Sokol Krčín

                              Jan Houfek                                    TJ Avia Čakovice

OBRÁNCI   mnh                                                       Robert Šefc                                       Sokol Krčín

      Pavel Počátecký                            TJ Plzeň-Újezd - mateřský odd Úslavan Ždírec

      Marek Šinágl                                 TJ Stará Huť

      Martin Lešner                                TJ Plzeň-Újezd

       Jiří Mikolášek                                Sokol Krčín

Náhradníci            Lukáš Janeba                                 TJ Avia Čakovice

                              Roman Liška                                 TJ Plzeň-Újezd

                              Miloš Červinka                              Sokol Krčín                 

ÚTOČNÍCI         Pavel Titl                                       TJ Plzeň - Újezd

       mnh.  Ladislav Beneda                           TJ Plzeň – Újezd

       Jiří Pešek                                       TJ Stará Huť

                  Kamil Zimla                                  Sokol Krčín

                              Vojtěch Ferko                               TJ DIOOS Nýřany

       Milan Špirk                                   TJ DIOSS Nýřany

Náhradníci  mnh. Václav Brada                                TJ DIOOS Nýřany

                              Ladislav Suda                               TJ Plzeň-Újezd

                              Michal Totzauer                            Sokol Stupno

                              Tomáš Ulrich                                 Sokol Krčín

TRENÉŘI:mnh. Pavel Ausberger - TJ Avia Čakovice – případné omluvy mobil – 602266630, adresa Šimůnkova 1608, 18200 Praha 8

       mnh.  Tomáš Krejča – Ostravská 632, 19900 Praha 9 Letňany – mobil 608239446                    E – mail: jiri.rys@aryja.cz

                  Sraz v pátek 25.8.2006 na hřišti NH TJ Šr. Žatec podle pokynů trenérské dvojice. Veškeré dotazy a případné dohody je nutné řešit přímo s trenéry výběru. Omluvu je nutné neprodleně hlásit telefonicky nebo na e-mail: jiri.rys@aryja.cz  trenérům do 20. 6. 06                                           

Nezapomeň vzít svůj registrační průkaz  a kartu pojištěnce

org. Pracovník: Miluše Plecitá, Pražská 2117, 43801 Žatec, mobil 731103474 – zatím asfalt, v případě um. trávy zákaz vstupu v kopačkách nebo obuvi s černou podrážkou

                                                                      

            Ctirad Štěpánek, v.r.                                                                         Miloš Kohout

            předseda TR SNH                                                                            sekretář SNH

 

IČO 539929         bankovní spojení Česká spořitelna 75185329/0800  GEMB 1722109-504/0600www.svaznarodnihazene.cz

Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6; telefon a fax 220513274, tel.ústředna 233017111, linka 441

IČO:  539929      E-mail:  narodnihazena@cstv.cz +420721820755 sekretář:  Miloš KOHOUT

 

7.8.2006

 

N O M I N A Č N Í   D O P I S

k rukám reprezentanta družstva mužů Moravy

TR SNH Ti tímto oznamuje, že jsi byl zařazen do užšího výběru družstva mužů Moravy pro utkání ČECHY - MORAVA 2006 v Žatci ve dnech 25. - 27. 8. 2006

Nominační dopis Ti bude předán prostřednictvím pracovníků Tvého oddílu.

 

MEZIZEMSKÉ UTKÁNÍ ČECHY – MORAVA

ŽATEC 27.8.2006

 

UŽŠÍ NOMINACE DRUŽSTVA MORAVY - MUŽI

BRANKÁŘI                          Cedidlo Jiří     .                       SK Studénka

                                               Mühlhandl David                   1. NH Brno

 

OBRÁNCI:

                               m.n.h.  Ing.     Filípek Zdeněk                       1. NH Brno

                                               Musil Jan                                1. NH Brno

                                   Mgr.    Stiller Milan                           SK Studénka    

                                               Rodek Ladislav                      SK Žeravice

Náhradník:                             Šrámek Zdeněk                      TJ S. Rokytnice

ÚTOČNÍCI:                                   Petr Jan                                  1. NH Brno

                                               Bukovský Petr                       1. NH Brno

Novotný Marek                     1. NH Brno

                        m.n.h.              Bajer Pavel                             SK Žeravice

                                                Gorpiel Lukáš                        SK Studénka

                                               Křemínský Pavel                    TJ S. Rokytnice

Horáček Vít                           Sokol Svinov

Náhradník:                             Tománek Jiří                           Sokol Svinov

 

Omluvy hlaste neprodleně na telefon reprezentačního trenéra mužů Moravy:                    Petr Odchodnický, SK Studénka, Jiráskova 653, 74213 Studénka, mobil 724021581

Jan Černý, SK Studénka, Bezručova 455, 74213 Studénka I,(adr.org. pr. odd)

mobil 605854757                   E – mail: jcerny@osoud.ova.justice.cz

Sraz a přeprava do Žatce dle pokynů trenérské dvojice

Nezapomeň vzít svůj registrační průkaz  a kartu pojištěnce

ZÁKAZ VSTUPU  NA  HŘIŠTĚ  v kopačkách nebo obuvi s černou podrážkou

org.  v Žatci - Ing. Josef Popelka, 737269207, E – mail      popelka.j@epl.cz

 

            Ctirad Štěpánek, v.r.                                                                         Miloš Kohout

                 předseda TR                                                                                sekretář SNH

IČO 539929      bankovní spojení Česká spořitelna 75185329/0800  GE Capital Bank 1722109-504/0600