Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6; telefon a fax 220513274, tel.ústředna 233017111, linka 441

IČO:  539929      E-mail:  narodnihazena@cstv.cz   +420721820755 sekretář:  Miloš KOHOUT, Petr HOLÝ

www.svaznarodnihazene.cz

!!!Ligoví zpravodajci:       I. Toman +420721820754,     J. Čáslava +420605566007

                                                                           soukr.  +420774165371                      hřiště +420596614159

hlášení výsledků (12,30-14,30 pro dopolední utk. a 17,00-19,00 pro odpolední utk.)

 

Po dobu nemoci sekretáře pana M. Kohouta pracuje na sekretariátu pan Petr Holý    tel.spojení: sekretariát 220513274, 603646441, 721820755, soukromý mobil 731462376   

 

                                                                                                                              22. 5. 2007

Ligový zpravodaj

14 - 2006/2007

 

OBSAH:

 

  1. VÝBĚR DŮLEŽITÝCH ROZHODNUTÍ VV SNH                                    str.        2

  2. Nařízené jednotné začátky utkání                                                       str.        2

  3. Změna rozpisu ligových soutěží                                                           str.        2

  4. Schválený pořadatel Čechy-Morava 2007                                          str.        2

  5. Rozhodnutí STK č. 11, č. 12 a č. 13                                                    str.        3

  6. Neuhrazené pořádkové pokuty                                                                       str.        3

  7. Nominace ředitelů a rozhodčích na MaPČR mládeže 2007              str.        4

  8. Změny a doplňky adresářů                                                                  str.        4

  9. Pohyby sportovců od 25. 4. 2007                                                         str.        4

10. Schválené výsledky ligových soutěží                                                   str.        5   -     8

11. Neschválené tabulky ke dni 20. 5. 2007                                              str.        9

12. Řízení utkání ve dvojicích – metodický pokyn                                   str.      10

13. Play-off 2007 – metodický pokyn                                                        str.      11   -   12

14. Dodatek ke smlouvě o spolupráci mezi SNH a lig.rozhodčími          str.      13

15. Výklad disciplinárního řádu SNH                                                      str.      14   -   16

 

 

 

 

Upozornění pro oddíly !!!

 

OK SNH upozorňuje všechny oddíly, že výrobce míčů na NH firma GALA Prostějov v současné době provádí výprodej stávajících míčů (žluté) za velice výhodnou cenu, cca 350,- Kč/ ks  vč. DPH.

 

Středočeské kluby Sokol Podlázky, Sokol Bakov n/J., TJ Březno, NH Řevnice zakazují vstup na své nové umělé povrchy v obuvi s černou podrážkou nebo jakýmikoliv kolíky i s turfy.

SK Studénka zakazuje vstup na své hřiště v obuvi s černou podrážkou nebo kopačkách.

TJ Sokol Rokytnice zakazuje vstup na své hřiště v obuvi s černou podrážkou nebo jakýmikoliv kolíky (kopačky, turfy).

 

 

 

Předseda STK SNH :                        Jiří Cedidlo         737700108                          E-mail: cedidlo.jiri@centrum.cz

bankovní spojení      Česká spořitelna 75185329/0800    GE Money Bank 1722109-504/0600

- 2 -

 

VÝBĚR DŮLEŽITÝCH ROZHODNUTÍ VV SNH

 

USNESENÍ VV SNH č. 59/2007

a)    VV SNH rozhodl z důvodu nenaplnění potřebného počtu družstev zrušit ustavení 2. ligy žen pro soutěžní ročník 2007/08, tímto rozhodnutím vstupují v platnost úpravy propozic vrcholných soutěží uvedené v odd. C čl. 7 těchto propozic

b)    VV SNH ruší své usnesení č. 25/2007, kterým upravil propozice vrcholných soutěží 2006/07, a potvrzuje původní textaci těchto propozic

 

USNESENÍ 25/2007  - VV SNH bere zprávu na vědomí               ZRUŠENO USNESENÍM č. 59/2007

c) VV schvaluje návrh na změnu propozic vrcholných soutěží 2006/07 v tomto znění:

     - čl. B/7/b   - původní text se ruší a nahrazuje se textem:

     1. liga ženy: z 1.ligy sestoupí do 2. ligy žen ročníku 2007/2008 družstva, která skončí v konečné            

     tabulce základní části soutěže na 11. a 12. místě. V případě neustavení 2. ligy žen ročníku 2007/08    

     sestoupí družstva, která skončí v konečné tabulce základní části soutěže na 11. a 12. místě, do   

     příslušné oblastní soutěže a nahradí je dvě družstva vzešlé z kvalifikační soutěže.

 

c)     VV SNH schvaluje konání Kvalifikace o 1. ligu žen soutěžního ročníku 2007/08 za účasti družstev, která v soutěžním ročníku 2006/07 hrály soutěže OP a zároveň podaly řádnou přihlášku do 2. ligy žen soutěžního ročníku 2007/08 (TJ Avia Čakovice, TJ S. Březno, Baník Most NH, Sokol Bakov n/Jizerou, TJ S. Vracov, SK Rubena Náchod - SK Žeravice nemá zájem o účast v kvalifikaci), a to v termínu 29. 6. – 1. 7. 2007 v Mostě

 

 

 

Nařízené jednotné začátky utkání

 

STK SNH v souladu s ustanovením Propozic vrcholných soutěží 2006/07 odd. A čl. 8 nařizuje jednotné začátky utkání posledního dvojkola základní části 1. ligy mužů i žen a posledního dvojkola 2. ligy mužů následovně:

            1. liga mužů               21. kolo          26. 5. 2007                 16,00

                                               22. kolo          27. 5. 2007                 11,00

            1. liga žen                   21. kolo          26. 5. 2007                 14,30

                                               22. kolo          27. 5. 2007                   9,30

            2. liga mužů               21. kolo            2. 6. 2007                 16,00

                                               22. kolo            3. 6. 2007                 10,00

 

 

 

Změna rozpisu ligových soutěží

 

Rozpis soutěže: 2. liga sk "A"                                                                               20. kolo

            27.5.2007        15:30   520      KNH CH Litvínov - Baník Most NH                       LEUGNER, Martin

 

 

 

Schválený pořadatel mezizemského utkání Čechy – Morava 2007

 

Čechy-Morava 2007             pořadatel: SK Studénka                   termín: 23. – 24. 6. 2007

 

- 3 -

 

Rozhodnutí STK č. 11-2006/2007 ze dne 3. 5. 2007

Přítomni: Leinweber, Smrčka, Holý P., Dlouhý, tel. Cedidlo

č.u. 283           SKNH Klášterec n/O. – Sokol Krčín          28.4.07            r. Šimice Václav

            STK SNH trestá vedoucího družstva Sochor Jiří č.reg. 23249 (SKNH Klášterec n/O.) dle DŘ ST odd. A čl. 4 za nedostatečné plnění funkce 1. případ – důtka (neúplně vyplněný zápis o utkání).

č.u. 284           SK Chomutov NH – Sokol Dobruška        28.4.07            r. Bláha Jiří

            STK SNH trestá asistenta trenéra Čihař Vojtěch dat.nar. 15.10.1962 (SK Chomutov NH) dle DŘ ST odd. A čl. 2/a za udělení osobního trestu v utkání zákazem výkonu funkce na jedno soutěžní utkání, tj. utkání č. 290.

                                                                                                                    zapsal Luboš Dlouhý

 

 

Rozhodnutí STK č. 12-2006/2007 ze dne 10. 5. 2007

Přítomni: Leinweber, Smrčka, Holý P., Dlouhý, tel. Cedidlo

č.u. 300           TJ Spartak Modřany - Sokol Krčín           6.5.07              r. Šimice Václav

            STK SNH trestá oddíl TJ Spartak Modřany dle DŘ ST odd. B čl.2 za neukázněné chování diváků 1. případ – důtka.

č.u. 491           TJ Přeštice  - TJ Litohlavy                         6.5.07              r. Tausche Petr

            STK SNH trestá vedoucího družstva Moravec Petr č.reg. 915 (TJ Přeštice) dle DŘ ST odd. A čl. 4 za nedostatečné plnění funkce 1. případ – důtka (neúplně vyplněný zápis o utkání).

č.u. 495           TJ Avia Čakovice – NH Řevnice                6.5.07              r. Toman Ivo

STK SNH trestá hráče Sviták Tomáš č.reg. 2032 (NH Řevnice) dle DŘ ST odd. A    čl. 2/a za udělení osobního trestu v utkání zákazem startu na jedno soutěžní utkání, tj. utkání č. 501.

                                                                                                                    zapsal Luboš Dlouhý

 

 

Rozhodnutí STK č. 13 -2006/2007 ze dne 17.5.2007

Přítomni: Leinweber, Smrčka, Holý P., Dlouhý, tel. Cedidlo

 

č.u. 499      TJ S. Ejpovice – TJ S. Nezvěstice                   13.5.07           r. Adámek Jan 

          STK SNH trestá vedoucího družstva Kalčík Jaromír č.reg. 7543 (TJ S. Ejpovice) dle DŘ ST odd. A čl. 4 za nedostatečné plnění funkce 1. případ – důtka (chybný formulář zápisu).

                                                                                                                    zapsal Luboš Dlouhý

 

 

Neuhrazené pořádkové pokuty – viz Zpravodaj 33.r. ČP dospělých č. 6

 

TJ Plzeň-Ujezd                                                                                                                               700,- Kč

TJ Avia Čakovice, TJ DIOSS Nýřany, Sokol Krčín, Sokol Tymákov, TJ Spoje Praha         100,- Kč

 

STK SNH trestá dle ST odd. B čl. 8 výše uvedené oddíly:

a)                                                        1. případ – důtka a vyhlašuje nový termín úhrady do 4.6.2007

b) v případě neuhrazení dle a)        2. případ – pokuta 600,-- Kč a nový termín do 11.6.2007

c) v případě neuhrazení dle b)        3. případ – od 12.6.2007 zastavení závodní činnosti ... dále viz ST

 

V případě, že oddíl uhradil výše uvedenou částku, zašle na SE SNH kopii dokladu, aby mohla být pokuta vyhledána. Platí datum úhrady na dokladu.

V případě, že oddíl výše uvedenou částku uhradí těsně před nebo po termínu dle bodu c), oddíl ve svém vlastním zájmu předloží před každým utkáním (liga, OP) v tomto termínu kopii dokladu o úhradě. HK SNH oznámí STK datum obdržené platby na účet SNH. Rozhodčí nechá utkání odehrát i v případě nepředložení dokladu, protože závěrečné rozhodnutí provede STK SNH.

 

 

 

- 4 -

 

Nominace ředitelů a rozhodčích na M a PČR mládeže 2007

 

Mistrovství ČR mládeže 2007

kategorie        pořadatel                   ředitel             rozhodčí                                                                   

ml. žačky        SK Žeravice               Přivřel František         Nikl Zdeněk, Zlámal Oldřich, Tomčala Frant.

ml. žáci           Draken Brno               Vošický Stanislav       Šotner Miloš, Šotner Josef, Krčmář Radek

st. žačky          S. Dobruška                Štěpánek Ctirad         Havlík Jaromír, Hejl Zdeněk, Tomčík Marek

st. žáci             TJ Šr. Žatec                Nováková Jaroslava   Souček Pavel, Málek Jan, Málek Josef

dorky              S. Krčín                      Kobera Vladislav       Šperl Jindřich, Havlík Jiří, Kugler Zdeněk

dorci               TJ Stará Ves n/O.       Havlík Jaromír st.       Bittner Libor, Toman Ivo, Leugner Martin

 

Pohár ČR mládeže 2007

kategorie        pořadatel                   ředitel                         rozhodčí                                                       

ml. žačky        S. Dobruška                Rosková Vlasta          Kotlář Pavel, Kundrát Tomáš, Holý Petr

ml. žáci           S. Albrechtičky          Gřes Martin                Paško Pavel, Rusek Jiří, Šajtar František

st. žačky          TJ S. Vracov               Kočí Václav               Nikl Zdeněk, Leugner Martin, Gorpiel Lukáš

st. žáci             TJ Spoje Praha            Klas Karel                  Kotlář Pavel, Votava Tomáš, Rys Jiří

dorky              TJ S. Březno               Janková Ladislava      Bláha Jiří, Šimánek Petr, Šimice Václav

dorci               TJ Přeštice                  Kalčík Jaromír            Holý Jaroslav, Lenfeld Aleš, Maiwaelder Jiří

 

 

Nominace rozhodčích na  mezizemské utkání ČECHY-MORAVA 2007

Studénka 23. – 24. 6. 2007                utkání mužů                Schmidt Otto, Liška Aleš

                                                           utkání žen                   Václavek Jan, Šajtar František

 

 

Nominace ředitele a rozhodčích na Kvalifikaci o 1.ligu žen 2007/08

Most 29. 6. – 1. 7. 2007                     ředitel             ing. Josef Popelka

                                                           rozhodčí          Zdráhal Jaromír, Sladký Hynek, Baumruk Jan

 

 

Změny a doplňky adresáře rozhodčích:

 

Adámek Jan              změna adresy: Příchovice 269, 334 07 Přeštice

Hajžman Václav       pevná linka zrušena

Holý Jaroslav            telefon do zaměstnání zrušen

Nikl Zdeněk              e-mail: z.nikl@seznam.cz

Palarčík Vadimír      e-mail: vlpalarcik@seznam.cz

Paško Pavel               e-mail: pasko1@seznam.cz

Šotner Miloš              TM: 739570616, sotner@soumk.cz

Šperl Jindřich           e-mail: jindrich.sperl@seznam.cz

Zadražil Stanislav     TZ: 371106506

Zdráhal Jaromír       e-mail: zdrahal.jar@centrum.cz

 

 

Pohyby sportovců v oddílech od  25. 4. 2007

 

Přestupy – schválené

       oddíl                                                          MÚ STK SNH

Jméno hráče                         mateřský                    nový                           č. reg.             schváleno

Maiwaelderová Hana             Studénka                    Pustějov                      779                  27.4.07

 

 

- 5 -

 

schválené výsledky 14. - 19. kola – 1. liga muži

 

 

 

 

- 6 -

 

schválené výsledky 14. - 19. kola – 1. liga ženy

 

 

 

 

- 7 -

 

schválené výsledky 14. - 17. kola – 2. liga muži sk. A

 

 

 

 

- 8 -

 

schválené výsledky 14. - 17. kola – 2. liga muži sk. B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 9 -

Neschválené tabulky ke dni 20. 5. 2007

 

Tabulka soutěže 1. liga muži

  1. 1. NH Brno                      20        17          1          2                    407 : 321         35       

  2. TJ DIOSS Nýřany           20        14          1          5                    393 : 332         29       

  3. Sokol Krčín                      20        12          2          6                    332 : 300         26       

  4. TJ Stará Huť                    20        12          1          7                    376 : 361         25       

  5. TJ Plzeň-Újezd A             20        10          3          7                    375 : 343         23       

  6. SK Studénka                    20          9          2          9                    302 : 305         20       

  7. Sokol Stupno                   20          9         2          9                    337 : 351         20       

  8. Sokol Svinov                    20          8          2        10                    339 : 319         18       

  9. SK Žeravice                     20          7          1        12                    312 : 332         15       

10. TJ Příchovice A                20          7          1        12                    335 : 378         15       

11. Sokol Tymákov                20          4          0        16                    262 : 357           8       

12. TJ Všenice                        20          2          2        16                    303 : 374          6

 

Tabulka soutěže 1. liga ženy

  1. Sokol Dobruška               20        17          1          2                    404 : 304         35

  2. SK Chomutov NH           20        16          1          3                    414 : 349         33       

  3. HK Hlinsko                      20        13          0          7                    347 : 303         26       

  4. Sokol Tymákov                20        12          1          7                    291 : 273         25

  5. TJ S. Rokytnice                20        11          0          9                    309 : 296         22       

  6. TJ Přeštice                        20        10          1          9                    347 : 319         21

  7. Sokol Krčín                      20          7          2        11                    291 : 328         16       

  8. TJ Spoje Praha                 20          7          1        12                    271 : 334         15       

  9. TJ Sp. Modřany               20          5          4        11                    220 : 246         14       

10. SK Studénka                    20          5          2        13                    246 : 291         12       

11. TJ Šr. Žatec                      20          5          1        14                    314 : 367         11       

12. SKNH Klášterec n/O       20          4          2        14                    266 : 310         10

 

Tabulka soutěže 2. liga muži sk. A

  1. TJ Avia Čakovice             19        14          1          4                    377 : 308         29       

  2. NH Řevnice                     19        14          1          4                    365 : 313         29       

  3. TJ Litohlavy                     19        11          1          7                    381 : 333         23       

  4. TJ Přeštice                        19        10          2          7                    377 : 339         22       

  5. TJ S. Nezvěstice               19          9          3          7                    320 : 333         21       

  6. TJ Plzeň-Újezd B             19          9          1          9                    340 : 320         19       

  7. TJ S. Ejpovice                  19          7          2        10                    302 : 301         16       

  8. KNHCH Litvínov                       19          6          3        10                    347 : 366         15       

  9. TJ J. Raspenava                19          6          3        10                    327 : 361         15       

10. TJ Příchovice B                19          7          0        12                    319 : 381         14       

11. TJ Sp. Modřany               19          6          1        12                    322 : 393         13       

12. Baník Most NH               19         6          0        13                    351 : 380         12       

 

Tabulka soutěže 2. liga muži sk. B

  1. TJ Stará Ves n/O.             19        15          3          1                    378 : 283         33       

  2. Draken Brno                    20        13          1          6                    324 : 296         27       

  3. TJ S. Opatovice n/L.        19        10          6          3                    376 : 331         26       

  4. TJ S. Rokytnice                19        12          1          6                    380 : 351         25       

  5. Sokol Dobruška               19          8          4          7                    335 : 297         20       

  6. TJ S. Podhorní Újezd       19          8          2          9                    327 : 352         18       

  7. SSK Vítkovice                 19          8          2          9                    288 : 282         18       

  8. SKNH Veselí n/M.          19          8          2          9                    359 : 379         18       

  9. Sokol Albrechtičky          19          6          4         9                    284 : 279         16       

10. Sokol N.Město n/M.        20          5          3        12                    322 : 358         13       

11. TJ Pustějov                       19          4          3        12                    314 : 346         11       

12. Sokol Kokory                   19          2          1        16                    279 : 412           5       

- 10 -

Svaz národní házené

KOMISE ROZHODČÍCH


___________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Zátopkova 100/2, PO BOX 40, 160 17 Praha 6, telefon a fax 220513274, tel.ústředna 233017111, linka 441

E-mail narodnihazena@cstv.cz,       +420721820755         sekretář Petr Holý

 

 

ŘÍZENÍ UTKÁNÍ VE DVOJICÍCH

metodický pokyn

 

 

Dvojice:

- prvně psaný je vždy hlavní (rozhoduje o všem sporném). Měří čas, rozhoduje o nastavení, měří dobu vyloučení, vrací vyloučené do hry, zapisuje vyloučené (potrestané) a napomínané. Druhý vede zápis o brankách (střelcích), pro kontrolu měří čas, zapisuje vyloučené a napomínané.

- v průběhu řízení utkání jsou zcela rovnocenní, jejich rozhodnutí o porušení pravidel jsou platná (oznamují a označují gestikulací)

- v průběhu utkání se snaží vzájemně se pohybovat po "úhlopříčce" (neustále mít pod kontrolou obě pomezní čáry)

- v obranné třetině je jeden sudí vždy za brankovou čarou, druhý po úhlopříčce mezi třetinovou a pomocnou čarou (neustále sleduje pohyb kolegy ve třetině a reaguje na změnu jeho postavení)

- nařídil-li rozhodčí ve třetině trestný hod s předpokládanou možností střelby na branku, označí místo k provedení hodu, zajistí vše k jeho řádnému provedení, druhý mezi tím zaujme místo na brankové čáře, po zkontrolování situace dá pokyn k provedení hodu. Druhý se vrací do střední třetiny

- v případě opakování TH, případně dalšího okamžitě nařízeného TH se postavení nemění (příp. i PH)

- při nařízení TH v útočné třetině (cca 4-9 m od brankoviště), kdy se nepředpokládá střelba na branku, se místa nemění

- při opakování se více podobných přestupků, příp. VH, se doporučuje požádat o vzájemnou výměnu gestem (gestikulace - výhoda - ukazováček k sobě)

- při nařízení PH výměna okamžitě, není co označovat, pokyn k provedení viz. výše

- pokyn k provedení hodu dává vždy každý na své polovině (má se hrát k rozhodčímu), v těsné blízkosti půlící čáry je možné gesto výhody s ukazováčkem od sebe

- při hodu ze středu hřiště dává pokyn vždy ten na jehož polovině se bude hrát (dodržovat - kolega může ještě psát)

- rozhodčí ve třetině pečlivě sleduje postavení záložníků mimo hru

- pokyn k provedení hodu z rohu, ofsajd dává přední, zadní signalizuje správnost předepsaného postavení - gestem výhoda

- přeruší-li zadní rozhodčí hru, označí přestupek gestikulací a ukáže, kterým směrem se bude házet, postavení se nemění, zadní označí místo k provedení hodu, je-li nutno

 

KR a SE SNH žádá všechny ligové rozhodčí, aby v období playoff měli stále zapnuté mobilní telefony – děkujeme. 

 

 

 

KR SNH předkládá ligovým oddílům postup při hodnocení rozhodčích ve dvojici

 

Ligový oddíl na formuláři pro hodnocení rozhodčích nejprve vyplní každého rozhodčího zvlášť (každého do samostatného rámečku), a potom vyplní do dalšího rámečku řídící dvojici jako celek.

 

 

 

 

- 11 -

 


Svaz národní házené

SPORTOVNĚ-TECHNICKÁ KOMISE


___________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Zátopkova 100/2, PO BOX 40, 160 17 Praha 6, telefon a fax 220513274, tel.ústředna 233017111, linka 441

E-mail narodnihazena@cstv.cz,       +420721820755         sekretář Petr Holý

 

 

 

PLAY – OFF 2007

metodický pokyn

 

 

 

Základní informace:

-          jednotlivé série se hrají na dvě utkání

-          v jednotlivých utkáních série nemusí být znám vítěz

-          o vítězi série rozhodují následující kritéria v pořadí:

§        vyšší bodový zisk z dvojutkání

§        větší rozdíl vstřelených a obdržených branek (skóre) ve dvojutkání

§        vyšší počet vstřelených branek na hřišti soupeře

§        není-li možné ani potom určit vítěze, odehraje se po druhém utkání po 15 min. přestávce prodloužení na 2x10 min. s 5 min. přestávkou

§        v případě remízy v prodloužení se házejí pokutové hody (dle SŘ čl. 63 bod 3)

-          na každé utkání play-off budou delegováni dva rozhodčí, kteří se dohodnou na způsobu spolupráce při plnění úkolů vyplývajících z tohoto metodického pokynu a platných řádů SNH

-          v případě předčasného ukončení utkání rozhodčí celou situaci okamžitě telefonicky ohlásí řídící komisi a co nejpřesněji popíše v zápise o utkání, druhé utkání se neprodlužuje (dle ustanovení odd. C čl. 1 a,b je družstvo, které zaviní kontumační výsledek, vyřazeno z nástavbové části, tzn. že postupujícím se automaticky stává druhé družstvo, pokud dojde ke kontumaci prvního utkání, druhé se již nehraje)

 

Prodloužení:

-          bude sehráno po 15-ti min. pauze po druhém utkání série

-          prodlužuje se 2x10 min. s pětiminutovou přestávkou, která nemůže být vypuštěna ani po dohodě obou soupeřů

-          před prodloužením se nelosuje, prodloužení bude zahájeno ve stejném postavení jako první poločas základní hrací doby utkání (včetně strany hřiště), v poločase prodloužení se strany a výhoz vymění

-          v prodloužení se počítají branky od nuly

-          do prodloužení přecházejí všechny tresty udělené v základní hrací době druhého utkání (žluté karty, vyloučení, osobní tresty)

-          pravidlo o oddechovém čase platí i pro prodloužení, tzn. každé družstvo jeden v každém poločase

-          v případě nerozhodného výsledku v prodloužení, se budou házet pokutové hody

 

 

 

 

 

 

- 12 -

 

Pokutové hody:

-          pokutové hody se házejí v sériích po pěti až do rozhodnutí

-          všechny pokutové hody se provádějí na jedné straně hřiště, o níž rozhodne los

-          ve střelbě se družstva střídají (pořadí se losuje)

-          v jedné sérii se nesmí střelec opakovat (výjimkou je situace, kdy družstvo disponuje pouze čtyřmi potencionálními střelci (např. družstvo nastoupilo v sedmi hráčích a má dva vyloučené), kdy první střelec provádí i poslední hod série)

-          před každou sérií bude rozhodčímu kapitány oznámeno 5 střelců v přesném pořadí (brankář pokutové hody házet nesmí)

-          střídání brankářů je povoleno před každým pokutovým hodem

-          při provádění pokutových hodů se kromě střílejícího hráče a soupeřova brankáře musí všichni hráči zdržovat v prostoru vlastní střídačky (výjimkou je brankář střílejícího družstva, který se může zdržovat za brankovou čárou ve vzdálenosti min. 6 m od branky, nesmí však jakýmkoliv způsobem, tedy ani slovně či posunky, zasahovat do provádění hodů)

-          hráč, který byl vyloučen a čas trestu nevypršel před koncem prodloužení, nemůže házet pokutové hody

-          v případě vstřelení stejného počtu branek se série opakují až do doby, kdy jedno družstvo vsítí v konečné sérii více branek, v následující sérii se začíná v opačném pořadí než v předchozí sérii

-          v případě, že je rozhodnuto před ukončením série, zbývající pokutové hody se neprovádějí

-          v případě přestupku hráče (za který by byl při hře vyloučen) uvedeného na seznamu střílejících hráčů před provedením jeho hodu, tento hráč pokutový hod neprovádí a započítává se, jako by nedosáhl branky

-          střelci branek se do celkového přehledu střelců neuvádějí, uvedou se pouze na zadní stranu zápisu

 

Další informace:

-          pro prodloužení a pokutové hody se zvláštní zápis nevypisuje (tzn. nastoupit do prodloužení mohou pouze hráči uvedeni na původním zápisu pro řádné utkání), výsledek prodloužení, případně střelby pokutových hodů včetně všech okolností uvede rozhodčí na zadní část zápisu a nechá podepsat oběma kapitány

-          neprodleně po každém utkání jeden z rozhodčích telefonicky nahlásí řídící komisi veškeré rozhodující okolnosti týkající se předmětného utkání (tímto se neruší povinnost pořadatele utkání hlásit výsledek zpravodajcům):         

- výsledek

- udělené tresty – žluté karty, červené karty, osobní tresty

- další závažné okolnosti utkání – neukáznění diváci, inzultace apod.

-          telefonní čísla pro hlášení rozhodčích:          1. liga mužů   607 907 961 p. Leinweber Ctirad

1. liga žen       603 525 055 p. ing. Smrčka Tomáš

pohotovost     731 462 376 p. Holý Petr

 

 

 

 

Cedidlo Jiří v.r.

předseda STK SNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 13 -

 

Příloha č. 2 Zápisu VV č. 4/2007

 

Svaz národní házené

KOMISE ROZHODČÍCH


___________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Zátopkova 100/2, PO BOX 40, 160 17 Praha 6, telefon a fax 220513274, tel.ústředna 233017111, linka 441

E-mail narodnihazena@cstv.cz,       +420721820755         sekretář Petr Holý

 

 

USNESENÍ  59/2007 - VV SNH bere zprávu na vědomí

e)      VV SNH schvaluje dodatek ke smlouvě o spolupráci mezi SNH a ligovými rozhodčími, podle kterého nebudou rozhodčí v play-off účtovat zvýšení odměn při řízení utkání ve dvojici

 

 

 

DODATEK KE  SMLOUVĚ                        O SPOLUPRÁCI

 

uzavřené mezi SNH a ligovými rozhodčími

 

 

 

 

 

Příloha 2 strana 3, bod 5:

 

           Rozhodčí, kteří  budou  rozhodovat  utkání nadstavbové  části  vrcholných soutěží (play-off) v 1. lize mužů a žen, nebudou účtovat zvýšené odměny (+20%, +30% a +50%) v případě, že bude utkání řízeno ve dvojici (každý rozhodčí bude účtovat částku 600,- Kč za odborné řízení utkání a 100,- Kč na paušální náhrady).

 

               Rozhodčí přijetím delegace na utkání play-off potvrzuje souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě o spolupráci.

 

 

Schváleno na zasedání VV SNH dne 16. 5. 2007 v Praze.

 

 

 

 

 

Václavek Jan v.r.

předseda SNH

 

- 14 -
 
Příloha č. 1 Zápisu VV č. 4/2007

 


Svaz národní házené

 


___________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Zátopkova 100/2, PO BOX 40, 160 17 Praha 6, telefon a fax 220513274, tel.ústředna 233017111, linka 441

E-mail narodnihazena@cstv.cz,       +420721820755         sekretář Petr Holý

 

 

Výklad disciplinárního řádu

 

 

 

USNESENÍ 59/2007 - VV SNH bere zprávy na vědomí

a)      VV SNH dnem 16. 5. 2007 zrušuje všechny výklady Disciplinárního řádu a jeho příloh schválené před tímto datem

b)      VV SNH schvaluje Výklad disciplinárního řádu ve znění návrhu OK a STK SNH (schválené znění výkladu je přílohou tohoto zápisu)

c)      VV SNH ukládá SE SNH neprodleně zveřejnit tento výklad prostřednictvím tiskovin vydávaných SNH (Ligový zpravodaj, Zprávy svazu) a internetových stránek SNH

 

 

 

 

Disciplinární řád SNH – platné znění

 

Základní ustanovení

 

f)       Za každý opakovaný přestupek (před uplynutím 1 roku od posledního přestupku) se sazba trestu zvyšuje o 100 % původní sazby.

 

 

Výklad č. 1/07:

Pokud  byly hráči uděleny v příslušné soutěži a daném soutěžním ročníku dvakrát či vícekrát tři žluté či červené karty je k sazbě trestu za předcházející provinění vždy přičítáno 100% sazby za základní (původní) přestupek, tzn. +1 nebo +3 utkání.

Podobně se (s platností od 1. 8. 2007) postupuje i při udělování trestů dle DŘ ST odd. B čl. 1.

 

Příklad:

Je-li jednomu hráči v jednom soutěžním ročníku a jedné soutěži udělena devátá ŽK, je trest stanoven na zákaz startu na 3 nejbližší utkání (sazba za předcházející provinění byla 2 utkání + původní sazba na 1 utkání)

 

Příklad:

Je-li jednomu družstvu v jednom soutěžním ročníku a jedné soutěži uděleno celkem devět ŽK, bude mu udělen peněžitý trest v celkové výši 600,- Kč. Výpočet:

třetí ŽK = 100,-

šestá ŽK = 100 + 100 = 200,-

devátá ŽK = 200 + 100 = 300,-

Celkem = 100 + 200 + 300 = 600,-

 

 

- 15 -

 

Sazebník trestů – příloha I. disciplinárního řádu SNH – platné znění

 

 

Oddíl  A  – jednotlivci

 

 

                        Článek 1

TREST ve hře –       1. Napomenutí (udělení žluté karty).

                        2. Vyloučení na 5 minut (udělení červené karty).

                                   3. Vyloučení na 10 minut (udělení červené karty).

a) za 3 žluté karty udělené stejnému hráči v soutěžním ročníku a příslušné soutěži

TREST – zákaz startu na 1 nejbližší utkání příslušné soutěže

b) za 3 červené karty udělené stejnému hráči v soutěžním ročníku a příslušné soutěži

TREST – zákaz startu na 3 nejbližší utkání příslušné soutěže

                                               4. Vyloučení do konce utkání – OT (udělení červené karty)

Tyto tresty se evidují. V zápise musí být zaznamenána všechna napomenutí a vyloučení.

 

 

Výklad 2/07:

Do počtu 3 červených karet v daném soutěžním ročníku a příslušné soutěži se započítává též udělení ČK-OT.

 

Výklad 3/07:

Pro tresty udělené dle tohoto článku nelze použít ustanovení DŘ čl. 16, protože je disciplinární orgán neprojednává a nepovažují se za přestupky „spáchané“ v jednom okamžiku.

 

Výklad 4/07:

Při stanovování konkrétního utkání, pro které platí trest zákazu startu udělený dle tohoto článku se „nejbližším utkáním příslušné soutěže“ rozumí utkání, ve kterém mohl potrestaný hráč reálně nastoupit.

 

Příklad:

Hráč XY obdržel ve stejném utkání ŽK i ČK a obě tyto karty byly současně třetími udělenými kartami tohoto druhu v pořadí v jednom soutěžním ročníku a jedné soutěži. Tento hráč je potrestán zákazem startu na 4 utkání příslušné soutěže (3 utkání za třetí ČK + 1 utkání za třetí ŽK).

 

Příklad:

Hráč XY obdržel ve stejném utkání ŽK i ČK (udělen OT) a obě tyto karty byly současně třetími udělenými kartami tohoto druhu v pořadí v jednom soutěžním ročníku a jedné soutěži. Tento hráč je potrestán dle charakteru přestupku, za který byl udělen OT (zákazem startu nebo zastavením závodní činnosti na příslušnou dobu) a navíc zákazem startu na 4 utkání příslušné soutěže (3 utkání za třetí ČK + 1 utkání za třetí ŽK), který si odpyká ihned po ukončení trestu za udělení OT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 16 -

 

 

Výklad 5/07:

Karty se sčítají každému hráči v soutěži bez ohledu na družstvo, za které nastoupil, a trest se uděluje na utkání družstev (v dané soutěži), za která hráč již nastoupil, a nastoupit by mohl.

 

Příklad (je uváděno udělení 3 ČK):

- hráč nastoupil pouze za A družstvo, obdržel 3xČK a není dosud na soupisce A-družstva - nesmí hrát nejbližší 3 utkání A-družstva, za B-družstvo nastoupit může

- hráč nastoupil pouze za B družstvo, obdržel 3xČK - nesmí hrát nejbližší 3 utkání B-družstva, za A-družstvo nastoupit může

- hráč nastoupil za A i B družstvo (v jedné soutěži), obdržel 3xČK a není dosud na soupisce A-družstva - nesmí hrát nejbližší 3 utkání oddílu v dané soutěži (bez ohledu zda hraje A či B družstvo)

- hráč nastoupil za A i B družstvo (v jedné soutěži), obdržel 3xČK a již je na soupisce - nesmí hrát nejbližší 3 utkání A-družstva, za B-družstvo rovněž nastoupit nemůže

 

Dále při přestupu či hostování:

- hráč nastoupil za oddíl X, kde obdržel 2xČK, po přestupu (hostování) nastoupil za oddíl Y ve stejné soutěži a obdržel 1xČK - hráč nesmí nastoupit k nejbližším 3 utkáním daného družstva

- hráč nastoupil za oddíl X, kde obdržel 3xČK, a odešel na hostování (přestup) do oddílu Y, který hraje stejnou soutěž - hráč nesmí nastoupit k nejbližším 3 utkáním nového oddílu

- hráč nastoupil za oddíl X, kde obdržel 3xČK, a odešel na hostování (přestup) do oddílu Y, který hraje jinou soutěž - hráč nesmí nastoupit k nejbližším 3 utkáním starého oddílu po svém návratu z hostování (případně zpětném přestupu), pokud do té doby neuplynul jeden rok od data udělení třetí ČK

- hráč nastoupil za oddíl X, kde obdržel 3xČK (třetí ČK byla udělena v posledním utkání tohoto oddílu v daném soutěžním ročníku), a tento oddíl sestoupil (postoupil) do jiné soutěže – hráč může v této jiné  soutěži hrát bez omezení, ale v případě „návratu“ hráče do původní soutěže (např. startem B družstva stejného oddílu v původní soutěži nebo přestupem či hostováním do jiného oddílu, který hraje původní soutěž), nesmí nastoupit k nejbližším 3 utkáním původní soutěže po tomto návratu, pokud do té doby neuplynul jeden rok od data udělení třetí ČK

 

 

U mládežnických soutěží

- se udělené příslušné karty nepřenášejí do soutěží řízených vyšším svazovým orgánem (M ČR,   P ČR, apod.) 

 

 

 

Schváleno na zasedání VV SNH dne 16. 5. 2007 v Praze.

 

 

 

 

Václavek Jan v.r.

předseda SNH