Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6; telefon a fax 220513274, tel.ústředna 233017111, linka 441

IČO:  539929      E-mail:  narodnihazena@cstv.cz   +420721820755 sekretář:  Miloš KOHOUT, Petr HOLÝ

www.svaznarodnihazene.cz

!!!Ligoví zpravodajci:       I. Toman +420721820754,     J. Čáslava +420605566007

                                                                           soukr.  +420774165371                      hřiště +420596614159

hlášení výsledků (12,30-14,30 pro dopolední utk. a 17,00-19,00 pro odpolední utk.)

 

Po dobu nemoci sekretáře pana M. Kohouta pracuje na sekretariátu pan Petr Holý    tel.spojení: sekretariát 220513274, 603646441, 721820755, soukromý mobil 731462376   

 

                                                                                                                              2. 5. 2007

Ligový zpravodaj

13 - 2006/2007

 

OBSAH:

  1. Rozhodnutí STK č. 9 a č. 10                                                                str.        2

  2. Pořádkové pokuty – Zpravodaj 33. r. ČP dospělých č. 6                 str.        2

  3. Změna rozpisu ligových soutěží                                                           str.        2

  4. Schválené výsledky 12. a 13. kola ligvých soutěží                              str.        3   -     4

  5. Neschválené tabulky ke dni 29. 4. 2007                                              str.        5

  6. Nařízené jednotné začátky utkání                                                       str.        6

  7. Nasazení rozhodčích – jaro 2007 – 2. část                                          str.        6   -     8  

  8. Změny a doplňky adresářů                                                                  str.        8   -     9

  9. Pohyby sportovců od 28. 2. 2007                                                         str.        9

10. Schválení pořadatelé MaPČR 2007 mládeže, Čechy-Morava          str.      10

11. Listina ligových rozhodčích a delegáů – jaro-podzim 2007              str.      11    -  12

 

 

!!! ÚPRAVA PROPOZIC VRCHOLNÝCH SOUTĚŽÍ 2006/07 !!!

 

 USNESENÍ 25/2007  - VV SNH bere zprávu na vědomí

c) VV schvaluje návrh na změnu propozic vrcholných soutěží 2006/07 v tomto znění:

     - čl. B/7/b   - původní text se ruší a nahrazuje se textem:

     1. liga ženy: z 1.ligy sestoupí do 2. ligy žen ročníku 2007/2008 družstva, která skončí v konečné            

     tabulce základní části soutěže na 11. a 12. místě. V případě neustavení 2. ligy žen ročníku 2007/08   

     sestoupí družstva, která skončí v konečné tabulce základní části soutěže na 11. a 12. místě, do   

     příslušné oblastní soutěže a nahradí je dvě družstva vzešlé z kvalifikační soutěže.

 

 

Upozornění pro oddíly !!!

 

Středočeské kluby Sokol Podlázky, Sokol Bakov n/J., TJ Březno, NH Řevnice zakazují vstup na své nové umělé povrchy v obuvi s černou podrážkou nebo jakýmikoliv kolíky i s turfy.  

SK Studénka zakazuje vstup na své hřiště v obuvi s černou podrážkou nebo kopačkách.

TJ Sokol Rokytnice zakazuje vstup na své hřiště v obuvi s černou podrážkou nebo jakýmikoliv kolíky (kopačky, turfy).

 

Předseda STK SNH :                        Jiří Cedidlo         737700108                          E-mail: cedidlo.jiri@centrum.cz

bankovní spojení      Česká spořitelna 75185329/0800    GE Money Bank 1722109-504/0600

- 2 -

 

 

Rozhodnutí STK č. 9-2006/2007 ze dne 19. 4. 2007

Přítomni: Leinweber, Smrčka, Holý P., tel. Cedidlo

 

č.u. 68             TJ Příchovice A – TJ Plzeň-Újezd A         15.4.07            r. Václavek Jan

            STK SNH trestá oddíl TJ Příchovice dle DŘ ST odd. B čl. 2 za neukázněné chování diváků při utkání důtkou – 1.případ.

 

STK SNH projednala žádost hráče Zdeněk Filípek č.reg. 2292 (1.NH Brno) o prominutí zbytku trestu zákazu startu na 3 utkání (č. 95, 71, 76) uděleného za 3 červené karty.

Rozhodnutí:    STK SNH po prostudování dostupných materiálů a dalším šetření rozhodla žádosti vyhovět a prominout trest zákazu startu v utkání č. 76.

Odůvodnění:   Na základě upozornění hráče Z. Filípka STK SNH kontrolou zápisů o utkání zjistila, že jedna z červených karet byla tomuto hráči udělena prokazatelně v rozporu s pravidly (neopodstatněné poukázání na lepení prstů soupeře – čl. 10/b/6 Pravidel – měla být udělena žlutá karta) a proto STK v zájmu zajištění spravedlnosti rozhodla zbytek trestu prominout.

 

zapsal Petr Holý

 

 

 

Rozhodnutí STK č. 10-2006/2007 ze dne 26. 4. 2007

Přítomni: Leinweber, Smrčka, Holý P., tel. Cedidlo

 

č.u.76              SK Žeravice – 1.NH Brno               22. 4. 07          r. Václavek Jan

            STK SNH trestá oddíl SK Žeravice dle DŘ ST odd. B čl. 2 za neukázněné chování diváků při utkání 3.případ – pokuta 600,- Kč a uzavřením hřiště na jedno soutěžní utkání, a to utkání č. 107 dne 12.5.2007 SK Žeravice – TJ Plzeň-Újezd (1. případ – ut.č. 74 ze dne 23.4.2006, 2. případ – ut.č. 141 ze dne 10.6.2006). Oddíl SK Žeravice je povinen postupovat v souladu s ustanovením DŘ čl. 14/b,c.

 

zapsal Petr Holý

 

 

 

Změna rozpisu ligových soutěží

 

Oddíl SK Žeravice nahlásil místo konání utkání č. 107 – utkání bude sehráno na hřišti 1.NH Brno. Vzhledem ke splnění ustanovení DŘ čl. 14/b STK SNH tuto změnu schvaluje.

 

            12.5.2007        14:30   107      SK Žeravice - TJ Plzeň-Újezd "A"                BITTNER, Libor

                                                           hráno na hřišti 1.NH Brno

 

 

 

Pořádkové pokuty – viz Zpravodaj 33.r. ČP dospělých č. 6

 

STK SNH trestá dle DŘ ST odd. B čl. 1 níže uvedené oddíly pořádkovou pokutou ve výši:

1.NH Brno, SK Žeravice, TJ Plzeň-Ujezd                                                                                   700,- Kč

TJ Stará Ves n/O.                                                                                                                           500,- Kč

SK Chomutov NH                                                                                                                          300,- Kč

TJ Avia Čakovice, TJ DIOSS Nýřany, Sokol Krčín, Sokol Tymákov, TJ Spoje Praha         100,- Kč

Všechny pokuty jsou oddíly povinny uhradit do 8 dnů po zveřejnění (SŘ odd. IV. čl. 20e).

 

 

- 3 -

 

schválené výsledky 12. + 13. kola – 1. liga muži a ženy

 

 

- 4 -

 

schválené výsledky 12. + 13. kola – 2. liga muži

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 5 -

 

Neschválené tabulky ke dni 29. 4. 2007

 

Tabulka soutěže 1. liga muži

     1.  1. NH Brno                                      16   15     1     0             320 : 252             31   

     2.  Sokol Krčín                                      16   10     2     4             270 : 240             22   

     3.  TJ DIOSS Nýřany                           16   10     1     5             303 : 275             21   

     4.  TJ Stará Huť                                    16     9     1     6             301 : 291             19   

     5.  Sokol Stupno                                   16     8     2     6             262 : 261             18   

     6.  SK Studénka                                    16     8     1     7             251 : 246             17   

     7.  TJ Plzeň-Újezd A                             16     7     3     6             288 : 265             17   

     8.  Sokol Svinov                                    16     6     1     9             275 : 263             13   

     9.  SK Žeravice                                     16     6     0   10             243 : 259             12   

   10.  TJ Příchovice A                                16     4     1   11             269 : 309               9   

   11.  Sokol Tymákov                                16     4     0   12             215 : 282               8   

   12.  TJ Všenice                                        16     2     1   13             248 : 302               5   

Tabulka soutěže 1. liga ženy

     1.  Sokol Dobruška                               16   15     1     0             336 : 233             31   

     2.  SK Chomutov NH                           16   13     1     2             336 : 281             27   

     3.  HK Hlinsko                                      16   12     0     4             280 : 233             24   

     4.  Sokol Tymákov                                16     9     1     6             225 : 211             19   

     5.  TJ S. Rokytnice                                16     8     0     8             244 : 244             16   

     6.  Sokol Krčín                                      16     7     1     8             234 : 263             15   

     7.  TJ Přeštice                                        16     6     1     9             263 : 258             13   

     8.  TJ Spoje Praha                                 16     6     1     9             216 : 258             13   

     9.  TJ Sp. Modřany                               16     4     2   10             175 : 197             10   

   10.  TJ Šr. Žatec                                      16     4     1   11             240 : 286               9   

   11.  SK Studénka                                    16     3     2   11             191 : 227               8   

   12.  SKNH Klášterec                              16     3     1   12             208 : 257               7   

 

Tabulka soutěže 2. liga A muži

     1.  NH Řevnice                                     15   12     1     2             297 : 247             25   

     2.  TJ Avia Čakovice                             15   11     1     3             299 : 241             23   

     3.  TJ Litohlavy                                     15     9     1     5             296 : 255             19   

     4.  TJ Přeštice                                        15     7     2     6             293 : 263             16   

     5.  TJ S. Nezvěstice                               15     6     3     6             256 : 274             15   

     6.  TJ J. Raspenava                                15     5     3     7             265 : 281             13   

     7.  TJ Sp. Modřany                               15     6     1     8             265 : 294             13   

     8.  TJ S. Ejpovice                                  15     6     1     8             242 : 243             13   

     9.  TJ Plzeň-Újezd B                             15     6     1     8             258 : 262             13   

   10.  TJ Příchovice B                                15     6     0     9             255 : 300             12   

   11.  KNHCH Litvínov                            15     4     2     9             281 : 313             10   

   12.  Baník Most NH                               15     4     0   11             270 : 304               8   

Tabulka soutěže 2. liga B muži

     1.  TJ St. Ves n/On.                               15   13     1     1             298 : 219             27   

     2.  Draken Brno                                    16   10     1     5             255 : 244             21   

     3.  TJ S. Rokytnice                                15   10     0     5             300 : 275             20   

     4.  TJ S. Opatovice                                15     7     5     3             306 : 270             19   

     5.  SKNH Veselí n/M                           15     8     1     6             282 : 283             17   

     6.  TJ S. Podh. Újezd                            15     7     2     6             244 : 259             16   

     7.  SSK Vítkovice                                 15     7     1     7             236 : 234             15   

     8.  Sokol Dobruška                               15     6     3     6             277 : 241             15   

     9.  Sokol Albrechtičky                          15     4     2     9             219 : 231             10   

   10.  TJ Pustějov                                       15     4     2     9             266 : 276             10   

   11.  Sokol N. Město n/M                        16     3     2   11             256 : 297               8   

   12.  Sokol Kokory                                   15     2     0   13             209 : 319               4   

- 6 -

 

Nařízené jednotné začátky utkání

 

STK SNH v souladu s ustanovením Propozic vrcholných soutěží 2006/07 odd. A čl. 8 nařizuje jednotné začátky utkání posledního dvojkola základní části 1. ligy mužů i žen a posledního dvojkola 2. ligy mužů následovně:

            1. liga mužů               21. kolo          26. 5. 2007                 16,00

                                               22. kolo          27. 5. 2007                 11,00

            1. liga žen                   21. kolo          26. 5. 2007                 14,30

                                               22. kolo          27. 5. 2007                   9,30

            2. liga mužů               21. kolo            2. 6. 2007                 16,00

                                               22. kolo            3. 6. 2007                 10,00

 

Nasazení rozhodčích – jaro 2007 – 2. část

 

Rozpis soutěže: 1. liga muži                                                                                   18. kolo

            12.5.2007        16:00   103      TJ Všenice - Sokol Svinov                            HAVLÍK, Jaromír

            12.5.2007        16:15   104      TJ Příchovice "A" - SK Studénka                 SCHMIDT, Otto

            12.5.2007        16:00   105      TJ DIOSS Nýřany - Sokol Krčín                  ŠAJTAR, František

            12.5.2007        14:20   106      Sokol Tymákov - TJ Stará Huť                     TOMAN, Ivo

            12.5.2007        14:30   107      SK Žeravice - TJ Plzeň-Újezd "A"                BITTNER, Libor

                                                           hráno na hřišti 1.NH Brno

            12.5.2007        16:00   108      1.NH Brno - Sokol Stupno                            VÁCLAVEK Mgr., Jan

 

Rozpis soutěže: 1. liga ženy                                                                                    18. kolo

            12.5.2007        16:00   303      TJ Spoje Praha - TJ S. Rokytnice                  MAIWAELDER, Jiří

            12.5.2007        15:00   304      TJ Šroubárna Žatec - SK Studénka               HOLÝ, Jaroslav

            12.5.2007        16:00   305      TJ Přeštice - Sokol Krčín                               BLÁHA, Jiří

            12.5.2007        16:00   306      Sokol Tymákov - Sokol Dobruška                TOMAN, Ivo

            12.5.2007        17:00   307      TJ Sp. Modřany - SKNH Klášterec              NIKL, Zdeněk

            12.5.2007        16:00   308      HK Hlinsko - SK Chomutov NH                  LIŠKA, Aleš

 

Rozpis soutěže: 1. liga muži                                                                                   19. kolo

            13.5.2007        11:00   109      TJ Příchovice "A" - Sokol Svinov                 HAVLÍK, Jaromír

            13.5.2007        10:45   110      TJ Všenice - SK Studénka                            LIŠKA, Aleš

            13.5.2007          9:50   111      Sokol Tymákov - Sokol Krčín                       ZADRAŽIL, Stanislav

            13.5.2007        10:30   112      TJ DIOSS Nýřany - TJ Stará Huť                 ŠAJTAR, František

            13.5.2007        10:30   113      1.NH Brno - TJ Plzeň-Újezd "A"                  KOTLÁŘ, Pavel

            13.5.2007        10:30   114      SK Žeravice - Sokol Stupno                          ZLÁMAL Oldřich

 

Rozpis soutěže: 1. liga ženy                                                                                    19. kolo

            13.5.2007        10:00   309      TJ Šroubárna Žatec - TJ S. Rokytnice           TAUSCHE, Petr

            13.5.2007        11:00   310      TJ Spoje Praha - SK Studénka                      ŠIMICE, Václav

            13.5.2007        11:30   311      Sokol Tymákov - Sokol Krčín                       ZADRAŽIL, Stanislav

            13.5.2007        11:00   312      TJ Přeštice - Sokol Dobruška                        SCHMIDT, Otto

            13.5.2007        11:55   313      HK Hlinsko - SKNH Klášterec                     MAIWAELDER, Jiří

            13.5.2007        11:30   314      TJ Sp. Modřany - SK Chomutov NH                       ZDRÁHAL, Jaromír

 

Rozpis soutěže: 2. liga sk "A"                                                                               17. kolo

            13.5.2007          9:20   497      TJ Plzeň-Újezd "B" - TJ Přeštice                   ŠIMÁNEK, Petr

            13.5.2007        10:45   498      TJ Litohlavy - TJ Příchovice "B"                   KUGLER, Zdeněk

            13.5.2007        15:00   499      TJ S. Ejpovice - TJ S. Nezvěstice                  ADÁMEK, Jan

            13.5.2007        13:30   500      TJ Sp. Modřany - KNH CH Litvínov           ZDRÁHAL, Jaromír

            13.5.2007        10:30   501      Baník Most NH - NH Řevnice                      POPELKA  Ing., Josef

            13.5.2007        11:00   502      TJ J. Raspenava - TJ Avia Čakovice             LENFELD, Aleš

- 7 -

 

Rozpis soutěže: 2. liga sk. "B"                                                                              17. kolo

            13.5.2007        10:30   697      TJ S. Podhorní Újezd - SKNH Veselí n/M.  BLÁHA, Jiří

            13.5.2007        10:30   698      TJ S. Opatovice n/ L. - NH Draken Brno      ŠPERL, Jindřich

            13.5.2007        10:30   699      Sokol Dobruška - Sokol N.Město n/ Met.     PAŠKO, Pavel

            13.5.2007        11:00   700      SSK Vítkovice - Sokol Albrechtičky                        RUSEK, Jiří

            13.5.2007        10:15   701      TJ Pustějov - TJ Stará Ves n/ Ondř.              HAVLÍK, Jiří

            13.5.2007        14:30   702      Sokol Kokory - TJ S. Rokytnice                   PISCH, Petr

 

Rozpis soutěže: 2. liga sk "A"                                                                               18. kolo

            19.5.2007        16:00   503      TJ Přeštice - TJ Avia Čakovice                      KUGLER, Zdeněk

            19.5.2007        16:00   504      TJ Příchovice "B" - TJ J. Raspenava              SLADKÝ  Ing., Hynek

            19.5.2007        15:00   505      TJ S. Ejpovice - KNH CH Litvínov              BAUMRUK, Jan

            19.5.2007        15:00   506      TJ S. Nezvěstice - Baník Most NH               ADÁMEK, Jan

            19.5.2007        12:30   507      TJ Sp. Modřany - TJ Plzeň-Újezd "B"          LIŠKA, Aleš

            19.5.2007        15:00   508      NH Řevnice - TJ Litohlavy                           VOTAVA, Tomáš

 

Rozpis soutěže: 2. liga sk. "B"                                                                              18. kolo

            19.5.2007        16:00   703      SKNH Veselí n/ Mor. - TJ S. Rokytnice       LENFELD, Aleš

            19.5.2007        16:00   704      NH Draken Brno - Sokol Kokory                 ŠOTNER, Miloš

            19.5.2007        16:00   705      Sokol Dobruška - Sokol Albrechtičky           BLÁHA, Jiří

            19.5.2007        14:00   706      Sokol N.Město n/ Met. - TJ Pustějov                        PAŠKO, Pavel

            19.5.2007        16:00   707      SSK Vítkovice - TJ S. Podhorní Újezd         ŠOTNER, Josef

            19.5.2007        16:00   708      TJ Stará Ves n/ Ondř. - TJ S. Opatovice n/L.CEDIDLO, Jiří

 

Rozpis soutěže: 1. liga muži                                                                                   20. kolo

            20.5.2007        14:45   115      TJ Všenice - TJ DIOSS Nýřany                    ZDRÁHAL, Jaromír

            20.5.2007        11:00   116      TJ Příchovice "A" - Sokol Tymákov              ADÁMEK, Jan

            20.5.2007        11:00   117      TJ Plzeň-Újezd "A" - Sokol Stupno              BAUMRUK, Jan

            20.5.2007        15:00   118      Sokol Svinov - SK Žeravice                          HAVLÍK, Jaromír

            20.5.2007        10:30   119      SK Studénka - 1.NH Brno                            BITTNER, Libor

            20.5.2007        11:00   120      Sokol Krčín - TJ Stará Huť                           ZADRAŽIL, Stanislav

 

Rozpis soutěže: 1. liga ženy                                                                                    20. kolo

            20.5.2007        15:00   315      TJ Spoje Praha - TJ Přeštice                          LIŠKA, Aleš

            20.5.2007        10:00   316      TJ Šroubárna Žatec - Sokol Tymákov           SLADKÝ  Ing., Hynek

            20.5.2007        11:00   317      SKNH Klášterec - SK Chomutov NH          POPELKA  Ing., Josef

            20.5.2007          9:00   318      TJ S. Rokytnice - TJ Sp. Modřany                VÁCLAVEK Mgr., Jan

            20.5.2007          9:00   319      SK Studénka - HK Hlinsko                          BITTNER, Libor

            20.5.2007          9:15   320      Sokol Krčín - Sokol Dobruška                      ZADRAŽIL, Stanislav

 

Rozpis soutěže: 2. liga sk "A"                                                                               19. kolo

            20.5.2007          9:15   509      TJ Příchovice "B" - TJ Avia Čakovice           ADÁMEK, Jan

            20.5.2007        11:00   510      TJ Přeštice - TJ J. Raspenava                         HOLÝ, Jaroslav

            20.5.2007        10:30   511      TJ S. Nezvěstice - KNH CH Litvínov          ŠIMICE, Václav

            20.5.2007        10:45   512      TJ S. Ejpovice - Baník Most NH                   HEJL, Zdeněk

            20.5.2007        10:30   513      NH Řevnice - TJ Plzeň-Újezd "B"                ŠPERL, Jindřich

            20.5.2007          9:30   514      TJ Sp. Modřany - TJ Litohlavy                     KOTLÁŘ, Pavel

 

Rozpis soutěže: 2. liga sk. "B"                                                                              19. kolo

            20.5.2007        10:30   709      NH Draken Brno - TJ S. Rokytnice              LENFELD, Aleš

            20.5.2007        10:15   710      SKNH Veselí n/ Mor. - Sokol Kokory          ŠOTNER, Miloš

            20.5.2007          9:00   711      Sokol N.Město n/M. - Sokol Albrechtičky    PAŠKO, Pavel

            20.5.2007        10:30   712      Sokol Dobruška - TJ Pustějov                       BLÁHA, Jiří

            20.5.2007        10:00   713      TJ Stará Ves n/O. - TJ S. Podhorní Újezd     ZLÁMAL, Oldřich

            20.5.2007        11:00   714      SSK Vítkovice - TJ S. Opatovice n/ L.         SCHMIDT, Otto

- 8 -

Rozpis soutěže: 1. liga muži                                                                                   21. kolo

            26.5.2007        16:00   121      Sokol Krčín - TJ Všenice                               SCHMIDT, Otto

            26.5.2007        16:00   122      TJ Stará Huť - TJ Příchovice "A"                  TOMAN, Ivo

            26.5.2007        16:00   123      TJ DIOSS Nýřany - SK Žeravice                  BITTNER, Libor

            26.5.2007        16:00   124      Sokol Tymákov - 1.NH Brno                        VÁCLAVEK Mgr., Jan

            26.5.2007        16:00   125      TJ Plzeň-Újezd "A" - Sokol Svinov              KOTLÁŘ, Pavel

            26.5.2007        16:00   126      Sokol Stupno - SK Studénka                        BLÁHA, Jiří

 

Rozpis soutěže: 1. liga ženy                                                                                    21. kolo

            26.5.2007        14:30   321      Sokol Krčín - TJ Spoje Praha                        SCHMIDT, Otto

            26.5.2007        14:30   322      Sokol Dobruška - TJ Šroubárna Žatec           ŠAJTAR, František

            26.5.2007        14:30   323      Sokol Tymákov - TJ Sp. Modřany                KUGLER, Zdeněk

            26.5.2007        14:30   324      Sokol Tymákov - HK Hlinsko                       VÁCLAVEK Mgr., Jan

            26.5.2007        14:30   325      SKNH Klášterec - TJ S. Rokytnice               LIŠKA, Aleš

            26.5.2007        14:30   326      SK Chomutov NH - SK Studénka                NIKL, Zdeněk

 

Rozpis soutěže: 1. liga muži                                                                                   22. kolo

            27.5.2007        11:00   127      TJ Stará Huť - TJ Všenice                             POPELKA  Ing., Josef

            27.5.2007        11:00   128      Sokol Krčín - TJ Příchovice "A"                    ŠAJTAR, František

            27.5.2007        11:00   129      Sokol Tymákov - SK Žeravice                      ŠPERL, Jindřich

            27.5.2007        11:00   130      TJ DIOSS Nýřany - 1.NH Brno                    ZDRÁHAL, Jaromír

            27.5.2007        11:00   131      Sokol Stupno - Sokol Svinov                        BAUMRUK, Jan

            27.5.2007        11:00   132      TJ Plzeň-Újezd "A" - SK Studénka              HOLÝ, Jaroslav

 

Rozpis soutěže: 1. liga ženy                                                                                    22. kolo

            27.5.2007          9:30   327      Sokol Dobruška - TJ Spoje Praha                  SCHMIDT, Otto

            27.5.2007          9:30   328      Sokol Krčín - TJ Šroubárna Žatec                 ŠAJTAR, František

            27.5.2007          9:30   329      Sokol Tymákov - TJ Sp. Modřany                ŠPERL, Jindřich

            27.5.2007          9:30   330      TJ Přeštice - HK Hlinsko                               ŠIMICE, Václav

            27.5.2007          9:30   331      SK Chomutov NH - TJ S. Rokytnice                       LIŠKA, Aleš

            27.5.2007          9:30   332      SKNH Klášterec - SK Studénka                   NIKL, Zdeněk

 

Rozpis soutěže: 2. liga sk "A"                                                                               20. kolo

            27.5.2007        14:30   515      TJ Přeštice - TJ S. Ejpovice                           SOUČEK, Pavel, Mgr.

            27.5.2007        11:00   516      TJ Příchovice "B" - TJ S. Nezvěstice TOMAN, Ivo

            27.5.2007          9:20   517      TJ Plzeň-Újezd "B" - TJ Litohlavy                HOLÝ, Jaroslav

            27.5.2007        11:00   518      TJ Avia Čakovice - TJ Sp. Modřany             TAUSCHE, Petr

            27.5.2007        11:00   519      TJ J. Raspenava - NH Řevnice                      ŠIMÁNEK, Petr

            27.5.2007        14:30   520      KNH CH Litvínov - Baník Most NH                       LEUGNER, Martin

 

Rozpis soutěže: 2. liga sk. "B"                                                                              20. kolo

            27.5.2007        10:15   715      SKNH Veselí n/ Mor. - Sokol Dobruška       ŠOTNER, Josef

            27.5.2007        10:30   717      TJ S. Podhorní Újezd - TJ S. Opatovice n/L.PAŠKO, Pavel

            27.5.2007        10:30   718      TJ S. Rokytnice - SSK Vítkovice                  RUSEK, Jiří

            27.5.2007        14:30   719      Sokol Kokory - TJ Stará Ves n/ Ondř.          MAIWAELDER, Jiří

            27.5.2007        10:00   720      Sokol Albrechtičky - TJ Pustějov                  ZLÁMAL, Oldřich

 

 

Změny a doplňky adresářů:

 

Adresář ligových oddílů

SK Studénka             povrch hřiště – umělý PORPLASTIK

ZÁKAZ VSTUPU  NA  HŘIŠTĚ  v kopačkách nebo obuvi s černou podrážkou

 

Adresář komisí VV SNH

Dlouhý Luboš – STK SNH              nový mobil: 774265607

- 9 -

 

Adresář rozhodčích

Adámek Jan              změna adresy: Příchovice 269, 334 07 Přeštice

Hajžman Václav       pevná linka zrušena

Holý Jaroslav            telefon do zaměstnání zrušen

Nikl Zdeněk              e-mail: z.nikl@seznam.cz

Palarčík Vadimír      e-mail: vlpalarcik@seznam.cz

Paško Pavel               e-mail: pasko1@seznam.cz

Šotner Miloš              TM: 739570616, sotner@soumk.cz

Šperl Jindřich           e-mail: jindrich.sperl@seznam.cz

Zadražil Stanislav     TZ: 371106506

Zdráhal Jaromír       e-mail: zdrahal.jar@centrum.cz

 

 

Pohyby sportovců v oddílech od  28. 2. 2007

 

Přestupy – schválené

oddíl                                                     MÚ STK SNH

Jméno hráče              mateřský                    nový                           č. reg.             schváleno

Synáč Miroslav           TJ Plzeň-Újezd           Úslavan Ždírec           1668                28.3.07

Brožík Václav            Sokol Hůrky               Úslavan Ždírec           12464              28.3.07

Svoboda Martin         1 NH Brno                 Draken Brno               51224              28.3.07

Mulerová Veronika    TJ Přeštice                  TJ S.Chudenice NH   6572                  2.4.07

Bendová Petra                       Sokol Tymákov          SKH Stupno               7476                  2.4.07

Saláková Irena            TJ Plzeň- Litice          TJ S.Chudenice NH   6212                11.4.07

Rotová Veronika        TJ S.Zdemyslice         Sokol Blovice             19993              11.4.07

Sýkora Zdeněk           TJ Přeštice                  TJ S.Žerovice             2003                11.4.07

Danko Bronislav        TJ Příchovice              TJ S.Žerovice             5090                11.4.07

Petergáč Leoš             TJ Příchovice              TJ S.Žerovice             5089                11.4.07

Lev Jakub                   Sokol Osek u Rok.     TJ DIOSS Nýřany      12770              11.4.07

Johánek Miloš            TJ Plzeň-Újezd           TJ S.Kyšice                10030              17.4.07

Bartl Patrik                 Sokol Kokory             TJ S. Nelešovice         11887              17.4.07

Bartl Lukáš                 Sokol Kokory             TJ S. Nelešovice         12499              17.4.07

Winkler Aleš              Sokol Kokory             TJ S. Nelešovice         12451              17.4.07

Suková Jitka               SK Chomutov NH     SK NH Klášterec       7896                24.4.07

 

Hostování – schválené

oddíl                                                                             MÚ STK SNH

Jméno hráče              mateřský                    nový                           do                   č. reg.             schváleno

Novák Luděk             TJ S. Nelašovice         Sokol Kokory             17.10.07          22370              17.4.07

Plaček Martin                         TJ NH Louka             KNHCH Litvínov      17.10.07          1826                17.4.07

Černý Marek               Sokol Dobruška          Sokol Mové Město     31.12.07          8773                17.4.07

Sládečková Jana        Sokol Kokory                         TJ S. Rokytnice          31.12.07          6683                24.4.07

 

Hostování do vyšší soutěže – schválené

oddíl                                                                             MÚ STK SNH

Jméno hráče             mateřský                    nový                           do          soutež           č. reg. schváleno

Bendová Petra            SKH Stupno               Sokol Tymákov          30.6.07   1.liga Ž        7476      2.4.07 Ausberger Pavel               TJ  Čakovice              Sokol Krčín                30.7.07   1.liga M       14797    2.4.07

Rychlý Zdeněk           Sokol Hůrky               TJ Litohlavy               30.6.07   2.liga A        3336      2.4.07

Kugler Václav                        TJ S. Ejpovice            Sokol Tymákov          30.6.07   1.liga M       2566    10.4.07

Klail Milan                  TJ S. Záluží                 TJ Plzeň-Újezd           30.6.07   1.liga M       4634    10.4.07

Hrobár Aleš                TJ S.Dluhonice           TJ S. Rokytnice          30.6.07   2.liga B        4313    10.4.07

Ruml Radim               TJ S.Hromnice            TJ S. Záluží                 30.6.07   OP               4637    17.4.07

Štěpánová Blanka     Červený Kostelec       Sokol Krčín                30.6.07   1.liga Ž        7049    24.4.07

Žežulka Luboš            Sokol Blovice             TJ S. Nezvěstice         30.6.07   2.liga A        7068    24.4.07

- 10 -

 

Schválení pořadatelé M a PČR mládeže 2007

 

                        M ČR                                                                        P ČR

kategorie        datum             příjezd            pořadatel                   datum             pořadatel

ml. žky            22.-24.6.07     21.6.07            SK Žeravice                22.-24.6.07     S. Dobruška

ml. žci             22.-24.6.07     21.6.07            Draken Brno               22.-24.6.07     S. Albrechtičky

st. žky             15.-17.6.07     14.6.07            S. Dobruška                15.-17.6.07     TJ S. Vracov

st. žci              15.-17.6.07     14.6.07            TJ Šr. Žatec                15.-17.6.07     TJ Spoje Praha

dky                 22.-24.6.07     21.6.07            S. Krčín                      22.-24.6.07     TJ S. Březno

dci                   22.-24.6.07     21.6.07            TJ St. Ves n/O                        22.-24.6.07     TJ Přeštice

 

 

 

Schválený pořadatel mezizemského utkání Čechy – Morava 2007

 

Čechy-Morava 2007             pořadatel: SK Studénka                   termín: 23. – 24. 6. 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 11 -

 

Listina ligových rozhodčích a delegátů

jaro-podzim 2007

 

                  Ve dnech  31. března a 1. dubna 2007 proběhl v Nymburku seminář ligových rozhodčích a delegátů. Na základě účasti jednotlivých rozhodčích a delegátů a následného splnění podmínek stanovených KR SNH byly provedeny některé změny ve složení ligových rozhodčích a delegátů pro jarní a podzimní soutěže. Rozhodčí a delegáti, kteří se semináře nezúčastnili  nebo nesplnili stanovené podmínky, byli z listiny vyřazeni a na jejich místa byli dosazeni noví rozhodčí.

                 

Aktuální listina ligových rozhodčích:

1. liga:                                                                2. liga

         Příjmení, jméno                       věk                     Příjmení, jméno                             věk

01.    ADÁMEK Jan                       48              01.    GORPIEL Lukáš                         30

02.    BAUMRUK Jan                    54              02.    HAJŽMAN Václav                      50

03.    BITTNER Libor                    39              03.    HEJL Zdeněk                               40

04.    BLÁHA Jiří                            56              04.    HOLÝ Petr                                   54

05.    CEDIDLO Jiří                       30              05.    JANKOVÁ Ladislava, Mgr.        43

06.    HAVLÍK Jaromír ml.             39              06.    KRČMÁŘ Radek                        22

07.    HAVLÍK Jiří                          38              07.    KUNDRÁT Tomáš                      27

08.    HOLÝ Jaroslav                       55              08.    MÁLEK Jan                                 27

09.    KOTLÁŘ Pavel                     36              09.    MÁLEK Josef                              28

10.    KUGLER Zdeněk                 61              10.    PALARČÍK Vladimír                 63

11.    LENFELD Aleš                    24.             11.    PAŠKO Pavel                               48

12.    LEUGNER Martin                27              12.    RUSEK Jiří                                  48

13.    LIŠKA Aleš                           45              13.    RYS Jiří                                        48

14.    MAIWAELDER Jiří, Ing.    41              14.    SOUČEK Pavel, Mgr.                  34

15.    NIKL Zdeněk                         64              15.    ŠIMÁNEK Petr                           34

16.    POPELKA Josef, Ing.           50              16.    ŠOTNER Josef                            55

17.    PISCH Petr                            49              17.    ŠOTNER Miloš                           57

18.    SCHMIDT Otto                    42              18.    TOMČÍK Marek                          34

19.    SLADKÝ Hynek, Ing.           52              19.    VOTAVA Tomáš                         25

20.    ŠAJTAR František                56              20.    KNEŘ Radek                              26           

21.    ŠIMICE Václav                     60

22.    ŠPERL Jindřich                     40

23.    TAUSCHE Petr                     58

24.    TOMAN Ivo                          42

25.    VÁCLAVEK Jan, Mgr.         58

26.    ZADRAŽIL Stanislav           49

27.    ZDRÁHAL Jaromír               45                    

28.    ZLÁMAL Oldřich                 58                    

 

 

Aktuální listina delegátů SNH:

01.        BLAŽEK Vladimír, Ing.                             10.    LIŠKA Aleš                            KR SNH

02.        HAVLÍK Jaromír st.                                    11.    SCHMIDT Otto                     KR SNH

03.        KALAŠ Radomil                                         12.    ŠAJTAR František                  KR SNH

04.        KLAS Karel                                                 13.    BLÁHA Jiří                            KR SNH

05.        KOBERA Vladislav   VV SNH                  14.    CEDIDLO Jiří                        VV + STK

06.        NIKL Zdeněk                                              15.    STÝBLO Josef

07.        NYKLES František                                     16.    TUŠEK Karel

08.        PISCH Petr                                                  17.    VÁCLAVEK Jan, Mgr.         VV SNH

09.        ŠÍR Miroslav, Mgr.     KR SNH

 

- 12 -

 

Rozhodčí a delegáti vyřazení z ligové listiny

 

 

Rozhodčí a delegáti, kteří byli vyřazeni z rozhodnutí KR SNH na základě nesplnění si svých povinností (opakovaná neúčast na semináři, nesplnění stanovených podmínek aj.).

 

 

Vyřazení rozhodčí:

 

01. DOBEŠ David                 - opakovaná neúčast na semináři

02. FABIÁN Alois                - porušení nařízení KR SNH (neabsolvování úplného semináře 3x)

03. KOLLÁR Ladislav          - opakovaná neúčast na semináři

04. MALÝ Jan                                   - opakovaná neúčast na semináři, uvádění nepravdivých skutečností (viz níže)

05. PECHAL Robert             - opakovaná neúčast na semináři

06. ŠEVČÍK Arnošt              - opakovaná neúčast na semináři

07. ŠTĚTÍNSKÝ Petr                       - ukončení činnosti ligového rozhodčího

08. TIŠLER Pavel                  - opakovaná neúčast na semináři

 

 

Výše uvedení rozhodčí nemohou být uvedeni na přihláškách ligových oddílů pro splnění povinností dle ustanovení Propozic vrcholných soutěží 2007/08 čl. B/2/b!!!

 

 

Rozhodčí Malý Jan   - na základě požadavku KR SNH předložil potvrzení od zaměstnavatele, že se na základě pracovních povinností nemůže zúčastnit ve dnech 31. 3. a 1. 4. 2007 semináře rozhodčích SNH. V uvedenou dobu (31. 3.) se ale zúčastnil jako vedoucí družstva s oddílem SK Chomutov NH turnaje žen v Čakovicích, kde rovněž v rámci turnaje odřídil jako rozhodčí 3 utkání.

                                                - na základě porušení podmínek a neomluvená neúčast na semináři a uvádění zavádějících skutečností se rozhodčí Malý Jan trestá v souladu s ustanovení Přílohy č. 4 Smlouvy o spolupráci okamžitým vyřazením z listiny ligových rozhodčích. Rozhodčí Malý Jan nebude nasazován na žádné soutěže, na které deleguje rozhodčí ústřední KR SNH (ligové soutěže, ČP, MaPČR mládeže apod.)..

 

Vyřazení delegáti:

 

01     FREML Jindřich               -     ukončení činnosti

02     KOZÁK Václav                                       -      opakovaná neúčast na semináři

03     KRATOCHVÍL Pavel      -     opakovaná neúčast na semináři

04     ONDRUŠKA Zdeněk      -     opakovaná neúčast na semináři

05     VÁCLAVEK Miloš         -     opakovaná neúčast na semináři

06     VOTÝPKA Václav          -     nesplnění nařízení KR SNH (úhrada nákladů)

 

         Rozhodčí a delegáti, kteří byli z jakéhokoliv důvodu vyřazeni ze seznamu budou pozváni na další seminář, který se s největší pravděpodobností uskuteční na přelomu března a dubna následujícího roku 2008 ve sportovním středisku Nymburk. Na základě stanovených podmínek KR SNH mohou být následně opětovně zařazeni na listinu ligových rozhodčích a delegátů.

 

        

 

V Nymburku dne 1. dubna 2007                                                              zpracovala  KR SNH

                                                                                                                  Liška Aleš

                                                                                                                  předseda

!!! MIMO ZPRAVODAJ !!!

 

 

 

Neuhrazené poplatky za rozhodčí

 

NEUHRAZENÉ poplatky oddílů dle ustanovení Propozic vrcholných soutěží odd. A čl. 7/d – příspěvek na úhradu nákladů rozhodčích a delegátů (doplatek 50%) – termín úhrady do 28.2.2007

- stav ke dni 31. 3. 2007

 

1. liga žen                   SKNH Klášterec n/O.                        8.000,--          

 

STK SNH trestá dle ST odd. B čl. 8 výše uvedené oddíly:

a)                                                        1. případ – důtka a vyhlašuje nový termín úhrady do 13.4.2007

b) v případě neuhrazení dle a)        2. případ – pokuta 600,-- Kč a nový termín do 20.4.2007

c) v případě neuhrazení dle b)        3. případ – od 21.4.2007 zastavení závodní činnosti ... dále viz ST

 

V případě, že oddíl uhradil výše uvedenou částku, zašle na SE SNH kopii dokladu, aby mohla být pokuta vyhledána. Platí datum úhrady na dokladu.

V případě, že oddíl výše uvedenou částku uhradí těsně před nebo po termínu dle bodu c), oddíl ve svém vlastním zájmu předloží před každým utkáním (liga, OP) v tomto termínu kopii dokladu o úhradě. HK SNH oznámí STK datum obdržené platby na účet SNH. Rozhodčí nechá utkání odehrát i v případě nepředložení dokladu, protože závěrečné rozhodnutí provede STK SNH.