Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6; tel. a fax 220513274, tel. ústředna 233017111, linka 441

IČO:  539929      E-mail:  narodnihazena@cstv.cz   +420721820755 sekretář:  Miloš KOHOUT

www.svaznarodnihazene.cz

 

 

 

                                                                                                                                 10. 2. 2007

 

 

Ligový zpravodaj

10 - 2006/2007

 

 

OBSAH:

 

 

    1.  Zápis ze zimního aktivu STK                                                                       str.        2       -    3

    2.  Úhrady družstev za rozhodčí                                                                       str.        4        -    5

    3.  Změny začátků utkání                                                                                   str.      6

    4.  Změny v adresáři                                                                                           str.      6  

    5.  Nejlepší házenkáři                                                                                         str.       7

    6.  Finále ČP

 

 

 

 

Zpráva HK  SNH    lig. rozhodčí,  kteří mají změnu nebo nenahlásili vůbec číslo           svého účtu žádá  Vl.   Rosková,  aby  bylo  před  odesláním  připsáno  na  Hromadné                  vyúčtování rozhodčích - děkujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předseda STK SNH :                        Jiří Cedidlo         737700108                          E-mail: cedidlo.jiri@centrum.cz

bankovní spojení Česká spořitelna 75185329/0800  GE Capital Bank 1722109-504/0600

 

 

 

                                                                       -2-

 

 

Zápis ze zimního aktivu STK SNH

konaného dne  13. ledna 2007 v Praze na Strahově

 

 

Přítomni: Jiří Cedidlo, Luboš Dlouhý, Petr Holý, Ctirad Leinweber, ing. Tomáš Smrčka (všichni STK SNH), Pavel Krejčík (JM OSK), Tomáš Andres (VČ OSK), Schmidt Otto (SM OSK, KR SNH), Josef Stýblo (SČ OSK), Miroslava Spoustová (StČ OSK), Ivo Toman (ZČ OSK, ligový zpravodajce), Mgr. Jan Václavek (př. VV SNH), Miloš Kohout (SE SNH)

 

Omluveni: František Menc (DR SNH), Jan Čáslava (lig. zpravodajce)

 

 

1.      hodnocení  ligových soutěží - podzim 2006:

·         základní zhodnocení ligových soutěží s poukázáním na závěrečný zpravodaj provedl L. Dlouhý, popsal nejzávažnější kauzy, které musela STK v průběhu soutěžního ročníku řešit, v podzimní části bylo uděleno osm osobních trestů (4x vulgárnost, 3x napadení protihráče, 1x neoprávněný start) a byly vyhlášeny dva kontumační výsledky

·         původní tresty (zastavení záv. činnosti, kontumace) za neoprávněný start hráče V. Husáka (Raspenava) v utk. č. 438 byly po projednání odvolání na základě rozhodnutí VV SNH zrušeny

·         ke dni 31.12.2006 byla STK doručena jedna smlouva o finanční podpoře oddílů, a to mezi KNHCH Litvínov (poskytovatel) a TJ Šr. Žatec (nabyvatel), tato smlouva splňuje podmínky uvedené v odd. B čl. 2/a, oddílu KNHCH Litvínov bude započítáno navíc jedno družstvo mládeže

·         zpravodajce p. Ivo Toman zhodnotil spolupráci s oddíly jako dobrou, horší je situace ve spolupráci s médii, kdy dochází ke krácení předložených materiálů

·         zpravodajce p. I. Toman oznámil nové soukromé tel. číslo 774165371, služební číslo pro hlášení výsledků zůstává beze změn

·         př. STK informoval o novém tel. čísle zpravodajce p. J. Čáslavy 605566007, toto číslo je platné i pro hlášení výsledků!

·         byly projednány závěry semináře ligových trenérů týkající se STK (systém play-off, postupující na kvalifikaci, termínová listina 2. ligy a ČP, systém sestupujících z 2. ligy, propisovací zápisy), tyto připomínky byly vzaty na vědomí a některé byly již zapracovány do návrhu propozic pro příští soutěžní ročník

 

2.      Hodnocení 33. r. Českého poháru dospělých

·         všechna kola do osmifinále a čtvrtfinále sk. C žen odehrána bez závažnějších problémů

·         nasazení semifinálových kol bude zveřejněno ihned po odehrání zbývajících čtvrtfinálových skupin ve Zpravodaji 32.r.ČP

·         termín a místo konání finále 33.r. ČP dospělých – 17.-18. 3. 2007, hala Lokomotivy Plzeň

·         návrh pro VV SNH na jmenování ředitele finále ČP – Jiří Cedidlo

 

3.      Zprávy a připomínky z oblastí:

·         předloženy písemné zprávy

·         JM             - celkem v soutěžích 54 družstev z 10 oddílů, z toho 38 mládežnických

- všechny kategorie odehrány, překvapivě nízký počet udělených karet

- zimní halové přebory ano

 

·                     - celkem v soutěžích 48 družstev z 9 oddílů, z toho 29 mládežnických

- úbytek družstev v mládežnických kategoriích

- všechny kategorie odehrány, udělen 1 OT

- zimní halové přebory ano

·                    - odehrána všechny utkání

- nová hala v Červeném kostelci s rozměry 44 x 22 m, možno využít i pro NH

- zimní halové přebory ano

·         StČ           - celkem v soutěžích 46 družstev z 9 oddílů, z toho 31 mládežnických

- nedohrány dvě utkání v důsledku nemoci v oddíle Bakova, bude dohráno na jaře

-3-

 

- vyhlášeny dva kontumační výsledky

- problémy s rozhodčími

- probíhá stavba víceúčelové haly v Čakovicích, snaha o zařazení NH

- zimní halové přebory ano

·                     - celkem v soutěžích 90 družstev, z toho 51 mládežnických

- úbytek družstev v kategorii dorostenců

- neodehráno 6 utkání, přesunuty na jaro, v OP mužů uděleny čtyři OT

- zimní halové přebory ano

·         SM                        - celkem v soutěžích 58 družstev ze 13 oddílů, z toho 40 mládežnických

- všechna utkání sehrána, vyhlášeno 8 kontumačních výsledků, uděleno 13 ŽK a 13 ČK

- zimní halové přebory ve všech kategoriích, mládež dvojkolově

 

4.      Příprava 34. r. Českého poháru dospělých

·         STK předložila k projednání návrh propozic, který neobsahuje výrazné odchylky od propozic z minulých let

·         k tomuto návrhu proběhla krátká diskuse, ze které vzešly některé připomínky

·         VV SNH budou navrženy 3 varianty termínové listiny úvodních 3 kol

·         OSK bylo uloženo zařadit do propozic OP 2007/2008 povinnost účasti v 35. r. ČP dospělých pro vítěze OP mužů a žen a pro druhé družstvo v OP mužů

 

5.      Příprava ligových soutěží 2007/2008:

·         STK předložila k projednání návrh propozic, který obsahuje i zavedení 2. ligy žen se stejným hracím systémem, jaký byl navrhován již před dvěma lety (úkol z VV SNH)

·         bude-li tento návrh schválen, musí být dodatečně schválena i změna propozic 2006/07 týkající se ustanovení o postupech a sestupech z 1. ligy žen

·         k tomuto návrhu proběhla diskuse, ze které vyplynuly návrhy na úpravu termínové listiny, úpravu hracího systému 2. ligy žen (např. celostátní skupina o osmi účastnících), tyto náměty budou předloženy k projednání VV SNH spolu s návrhem propozic

·         v soutěžích OP 2006/07 je zapojeno celkem 42 družstev žen (SM – 4, JM – 7, VČ – 6, ZČ – 12, StČ – 8, SČ – 5)

 

6.      Různé

·         p. Cedidlo            - vyzval ke spolupráci při aktualizaci adresářů jednotlivých komisí

·         p. Václavek          - krátce se zmínil o stavu financování SNH

- přednesl myšlenku přejmenování všech soutěží v SNH

- poděkoval za spolupráci

·         p. Kohout             - apeloval na užší spolupráci mezi ústřední STK a STÚ oblastí

- informoval o probíhající aktualizaci členské základny a s tím související plnění podmínek týkajících se nakládání s osobními údaji (dle zákona č. 101), v současné době byly na oddíly zaslány jmenné seznamy evidovaných členů

- poděkoval za vzájemnou spolupráci

 

 

 

V Praze 16. 1. 2007                                                                                      Zapsal Jiří Cedidlo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    -4-

 

Družstva zařazená do soutěží

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.2.2007

Nas.číslo

I. liga - muži

rozhodčí

jaro

varianta

název oddílu

jméno

oddíl.

licen.

popl.

popl.

č.1

č.2

 

 

přísl.

 

50%

50%

1

 

TJ Všenice

Šperl Jindřich

ano

9.400,-

ano

9 400,00

2

 

TJ Příchovice

Holý Jaroslav

ano

9.400,-

ano

9 400,00

3

 

TJ DIOSS Nýřany

Slavík Václav

ano

 

ano

9 400,00

4

 

Sokol Tymákov

Votava Tomáš

ano

 

ano

7 948,50

5

 

TJ Plzeň-Újezd A

Ivo Toman

ano

 

ano

9 400,00

6

 

Sokol Stupno

Souček Pavel

ano

9.400,-

ano

9 400,00

7

 

SK Žeravice

Dobeš David

ano

8.000,-

ano

9 400,00

8

 

1. NH Brno

Šotner Josef

ano

 

ano

9 400,00

9

 

Sokol Svinov

Fabián Alois

ano

7948,5

ano

7 948,50

10

 

SK Studénka

Rusek Jiří

ano

 

ano

9 400,00

11

 

Sokol Krčín

Simánek Petr

ano

 

ano

9 400,00

12

 

TJ Stará Huť

Bláha Jiří

ano

 

ano

9 400,00

 

 

 

 

 

 

 

28.2.2007

Nasazené číslo

I. liga - ženy

rozhodčí

jaro

varianta

název oddílu

jméno

oddíl.

licen.

popl.

popl.

č.1

č.2

 

 

přísl.

 

50%

50%

1

 

Spoje Praha

Janková Lad.

ano

9.400,-

ano

9 400,00

2

 

Šroubárna Žatec

Popelka Josef

ano

7.400,-

10tis.

7 400,00

3

 

TJ Přeštice

Zadražil St.

ano

9.400,-

ano

9 400,00

4

 

Sokol Tymákov

Šimice Václav

přestup

 

ano

9 400,00

5

 

SKNH Klášterec

Kollár L.

přestup

 

15.7.

8 000,00

6

 

SK Chomutov NH

Cedidlo Jiří

ano

 

ano

9 400,00

7

 

Spartak Modřany

Kundrát Tomáš

ano

 

15.7.

8 000,00

8

 

HK Hlinsko

Nikl Zdeněk

přestup

 

16 tis.

1 400,00

9

 

Sokol Rokytnice

Havlík Jiří

ano

 

ano

9 400,00

10

 

SK Studénka

Gorpiel Lukáš

ano

 

ano

9 400,00

11

 

Sokol Krčín

Kotlář Pavel

ano

 

ano

9 400,00

12

 

Sokol Dobruška

Lenfeld Aleš

ano

9.400,-

ano

9 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. liga

základní skupina

náklady

304 084,00

 

 

 

 

 

play - off

náklady

83 395,00

 

 

 

 

 

 

CE náklady

387 479,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oddíly uhradily

CE

336 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlášená úhrada

oddíly 10% zálohy

33 600,00

 

 

 

 

 

navýšení

SNH ostatní z RF

17 879,00

 

 

 

 

 

oddíl doplatí

33600 : 24 =

1 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Kokory a SK Žeravice uhradí částku 1.400,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -5-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družstva zařazená do soutěží

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.2.2007

Nasazené číslo

II. liga A - muži

rozhodčí

jaro

varianta

název oddílu

jméno

oddíl.

licen.

popl.

popl.

č.1

č.2

do 13. 6. 2006

 

přísl.

 

50%

50%

1

 

TJ Přeštice

Adámek Jan

ano

5.948,50

ano

5 948,50

2

 

TJ Příchovice B

Hajžman V.

přestup

6.000,-

ano

6 000,00

3

 

Sokol Ejpovice

Kugler Zdeněk

přestup

 

ano

5 948,50

4

 

TJ S. Nezvěstice

Zdráhal Jar.

ano

 

ano

5 948,50

5

 

TJ Plzeň-Újezd B

Rauch, Kozák

ano

 

ano

5 948,50

6

 

TJ Litohlavy

uhrazeno 10 000,-

ano

7 400,00

7

 

Spartak Modřany

Štětínský Petr

 

 

ano

6 000,00

8

 

NH Řevnice

Holý Petr

ano

 

ano

5 948,50

9

 

Avia Čakovice

Rys Jiří

ano

 

ano

7 400,00

10

 

Jiskra Raspenava

Málek Josef

ano

6.000,-

ano

6 000,00

11

 

KNHCH Litvínov

Tomčík Marek

ano

6.000,-

ano

5 948,50

12

 

Baník Most NH

Kneř Radek

ano

6.000,-

ano

5 948,50

 

 

 

 

 

 

 

28.2.2007

Nasazené číslo

II. liga B - muži

rozhodčí

jaro

varianta

název oddílu

jméno

oddíl.

licen.

za rozhodčí

popl.

č.1

č.2

do 13. 6. 2006

 

přísl.

 

50%

50%

1

 

SKNH Veselí

Pechal Robert

ano

 

ano

6 000,00

2

 

Draken Brno

Palarčík Vlad.

ano

 

12 tis.

51,50

3

 

Sokol Dobruška

Krčmář R.

ano

5.948,50

ano

5 948,50

4

 

S. Nové Město n/Met.

Leugner Martin

ano

 

ano

5 948,50

5

 

TJ S. Podhorní Újezd

uhrazeno 10 000,-

ano

5 948,50

6

 

TJ S. Opatovice

Bittner Libor

ano

5.948,50

ano

5 948,50

7

 

SSK Vítkovice

Paško Pavel

ano

5.950,-

ano

5 948,50

8

 

TJ Stará Ves n/Ondř.

uhrazeno 10 000,-

ano

5 948,50

9

 

TJ S. Rokytnice

Schmidt Otto

ano

 

ano

5 948,50

10

 

Sokol Kokory

Liška Aleš

ano

 

15.7.

5 948,50

11

 

Sokol Albrechtičky

Šajtar Frant.

ano

 

ano

5 948,50

12

 

TJ S. Pustějov

Pisch Petr

ano

 

ano

6 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. liga

základní skupina

náklady

286 760,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE náklady

286 760,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oddíly uhradily

CE

288 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

přeplatek

obdrží 24 odd.

1 240,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oddíl obdrží

1240 : 24 =

51,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. liga A

S. Osek u R., TJ S. podlázky, TJ Spoje Praha, KNH Chomutov

 

 

 

2. liga B

TJ S. Osek n/B.

 

 

 

 

 

 

Tyto oddíly obdrží částku 51,50 Kč. Částka, pokud oddíl o ní nezažádá, bude uložena

 

na SE SNH k potřebě úheady oddílu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                -6-

 

 

Po  dobu nemoci sekretáře pana Miloše Kohouta pracuje na sekretariátu pan Petr Holý č. mobilu 731462376

 

 

                    Změny časů začátku utkání – jaro 2007

 

                                   Liga                            dvoukolo                    play-off

1.liga ženy                  neděle             sobota             neděle             sobota             neděle

 

         TJ Spoje Praha   15,00              16,00                11,00

          TJ Přeštice        11,00              16,00                 11,00

                                                                                 

2.ligaA  muži             neděle             sobota             neděle                  

       TJ Přeštice           14,30              14,30                 11,00 

 

 

Změny a doplňky adresářů.

 

Adresář oddílů SNH

 

SK NH Louka             nové číslo bankovního spojení                  887916369/0800

 

SK Chomutov NH       org. prac. Milan Káně       nový mobil:   602438806

 

STK                              Luboš Dlouhý                     nový mobil:  724985730