Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6; tel. a fax 220513274, tel. ústředna 233017111, linka 441

IČO:  539929      E-mail:  narodnihazena@cstv.cz   +420721820755 sekretář:  Miloš KOHOUT

www.svaznarodnihazene.cz

 

 

 

                                                                                                                                 15. 12. 2006

 

 

Ligový zpravodaj

09 - 2006/2007

 

 

 

Věc. Oznámení o neuhrazených pokutách a poplatcích 2006

V případě neuhrazené pokuty !!!!!!!!!!

V případě, že oddíl uhradil níže uvedenou částku, zašle na SE SNH kopii dokladu, aby mohla být pokuta vyhledána. Platí datum úhrady na poukázce. V případě, že oddíl pokutu uhradí těsně před nebo po vyhlášení 3. termínu (kdy probíhá zastavení závodní činnosti), oddíl ve svém vlastním zájmu předloží před každým utkáním (liga, OP nebo jiná soutěž) v tomto termínu kopii dokladu o úhradě. HK SNH oznámí STK datum obdržené platby na účet SNH.

Rozhodčí nechá utkání odehrát i v případě nepředložení dokladu, protože závěrečné rozhodnutí provede STK SNH nebo příslušná řídící komise.

 

ST odd. B, čl. 8

1. případ - důtka a nový termín úhrady do  4. 1. 2007

2. případ – pokuta, liga 600,- Kč (ostatní 300,- Kč), nový termín do 10. 1. 2007

            3. případ – od 11. 1. 2007 zastavení závodní činnosti…dále viz ST

 

POKUTY – přehled neuhrazených pokut !!! (uzavřeno k 14. 12. 2006)

Č. 617 TJ S. Podh. Újezd    kontumace                                        1.000,. - Kč     LZpr. č. 5 20.  9.06

Nepotvrzená úhrada kopií dokladu – na přijaté neznámé částce nebyl v.s. platby ???

 

LZpr. č. 8  11.11.06 – předáno na lig. semináři trenérů

Souhrn pokut za soutěžní ročník 2006/2007 podzim

 

STK SNH trestá dle DŘ ST odd. A, čl. 1 za udělení 3 žlutých, resp. 3 červených karet níže uvedené oddíly.

 

 

1. liga muži

 

 

 

 

 

Oddíl

Žluté karty

Červené karty

Karty celkem

 

 

Sokol Tymákov

200 Kč

 

200 Kč

 

 

TJ Plzeň-Újezd A

200 Kč

 

200 Kč

 

 

SK Žeravice

200 Kč

 

200 Kč

 

 

SK Studénka

200 Kč

500 Kč

700 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokuty – karty pokračování

 

- 2 -

 

 

 

2.liga muži A

 

 

 

 

 

Oddíl

Žluté karty

Červené karty

Karty celkem

 

 

TJ Sokol Ejpovice

100 Kč

 

100 Kč

 

 

TJ Sokol Nezvěstice

300 Kč

1 000 Kč

1 300 Kč

 

 

TJ Plzeň-Újezd B

100 Kč

 

100 Kč

 

 

2.liga muži B

 

 

 

 

 

SKNH Veselí n/M.

100 Kč

500 Kč

600 Kč

 

 

Sokol Nové Město n/Met.

100 Kč

 

100 Kč

 

 

TJ Stará Ves n/O.

100 Kč

 

100 Kč

 

 

TJ Sokol Rokytnice

200 Kč

 

200 Kč

 

 

Sokol Kokory

100 Kč

 

100 Kč

 

 

TJ Pustějov

100 Kč

 

100 Kč

 

 
 
 
ST odd. B, čl. 8

1. případ – důtka a nový termín úhrady do 4. 1. 2007

2. případ – pokuta, liga 600,- Kč (ostatní 300,- Kč), nový termín do 10. 1. 2007

            3. případ – 11. 1. 2007 zastavení závodní činnosti…dále viz ST

 

 

Pokuty za neúčast na ligovém semináři trenérů a za Hodnocení ligy 2006 (jaro, podzim)

 

 

Zápis TR SNH - Závěry ze semináře lig. tr. 2006

Účast oddílů dle prezenční listiny, akce se nezúčastnili zástupci těchto ligových oddílů :

l.liga muži :                 TJ Plzeň –Újezd, SK Žeravice                                               1.500,- Kč

2.liga muži A :            TJ S.Nezvěstice, TJ S.Ejpovice, Plzeň Újezd B                   1.500,- Kč

2.liga muži B :            TJ Stará Ves, SKNH Veselí nad Moravou,                          1.500,- Kč

Sokol N.Město n/M, Sokol Kokory                                      1.500,- Kč

 

Proti těmto oddílům bude postupováno na základě usnesení VVSNH 22/2004 (1500,- Kč)

 

 

Písemné hodnocení ligové soutěže jaro 2006 nezaslaly tyto ligové oddíly :

1.liga muži      : 1NH Brno, TJ Příchovice, Avia Čakovice - uhrazeno                      500,- Kč

2.liga muži A  :  Sokol Osek u Rokycan, KNH Chomutov                                        500,- Kč

 

Písemné hodnocení ligové soutěže podzim 2006 zaslaly všechny ligové oddíly :

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlasta Rosková v.r.                          Jiří Cedidlo v.r.                                Miloš Kohout

     př. HK SNH                                   př. STK SNH                                  sekretář SNH

 

 

 

Předseda STK SNH :                        Jiří Cedidlo         737700108                          E-mail: cedidlo.jiri@centrum.cz

bankovní spojení Česká spořitelna 75185329/0800  GE Money Bank 1722109-504/0600

 

 

 

- 3 -

 


Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6; telefon a fax 220513274, tel.ústředna 233017111, linka 441

IČO:  539929 E-mail:  narodnihazena@cstv.cz +420721820755            sekretář:  Miloš KOHOUT

 

                                                                                                                                       8.prosince 2006

 

1.     Postihy rozhodčím za neplnění si svých povinností vyplývajících ze Smlouvy rozhodčího a individuelního dodatku s návazností na příslušné řády SNH

 

                    Komise rozhodčích projednala některé nedostatky v povinnostech rozhodčího před utkáním, v jeho průběhu a po utkání v průběhu ligových soutěží, na které byla upozorněna STK a DK. jednotlivé případy byly komisí posouzeny a bylo vyneseno konečné rozhodnutí a uděleny jednotlivým rozhodčím tresty.

 

1.A.   Nedostatky v zápisech

rozhodčí

č. ut.

Prohřešek

Postih

PECHAL Robert

632

Nesprávně vyplněný zápis – chybějící číslo brankáře u družstva „A“

Uvedený rozhodčí se trestá podle smlouvy příloha č.4, bod III.c. finanční pokutou ve výši 1/3odměny za utkání

(135, - Kč)

CELKEM

......................................................................................................

135,- Kč

1.B.  Neplnění povinností rozhodčího

rozhodčí

č. ut.

Prohřešek

Postih

BLÁHA Jiří

 

Závažné chyby v řízení utkání, které částečně ovlivnily výsledek utkání - na základě zprávy delegáta

Uvedený rozhodčí se trestá za neplnění Smlouvy o spolupráci přílohy 4 odst. III bod c) odebráním nejbližšího ligového utkání (22.10.06)

FABIÁN Alois

655

Neuvedení trestů v zápise o utkání

Uvedený rozhodčí se trestá za neplnění Smlouvy o spolupráci přílohy 1 odst.6 písmeno b) , Individuelního dodatku  hl. II. Závazky rozhodčího odst. d) a přílohy 4 odst II. bod b) vyřazením z nominační listiny ligových rozhodčích pro jarní část soutěží s okamžitou platností od 8.12.06 do 30.6.07.

TIŠLER Pavel

418

424

Nedostavení se k ligovému utkání bez řádné omluvy. Nereagování na doporučený dopis ohledně vyjádření k utkání ke dni 8.12.2006.

Uvedený rozhodčí se trestá za neplnění Smlouvy o spolupráci přílohy 1 odst.6 písmeno b) a Individuelního dodatku  hl. II. Závazky rozhodčího odst. g) vyřazením z nominační listiny ligových rozhodčích pro jarní část soutěží s okamžitou platností od 8.12.06 do 31.7.07.

CELKEM

......................................................................................................

0, - Kč

1.C.     Součty celkem

Položka „1.A“ – nedostatky v zápisu

135, - Kč

Položka „1.B“ – nedostatky v hodnocení

    0, - Kč

CELKOVÝ SOUČET (Finanční postih) ...................................................

135, - Kč

 

strana 1

- 4 -

 

2.    Hodnocení rozhodčích od oddílů č. 1, 2 a3

                  

                   Dále komise rozhodčích zpracovala hodnocení na jednotlivá utkání od oddílů. Byly zhledány následující nedostatky:

 

 

ST odd. B, čl. 8

1. případ - důtka a nový termín úhrady do  4. 1. 2007

2. případ – pokuta, liga 600,- Kč (ostatní 300,- Kč), nový termín do 10. 1. 2007

            3. případ – od 11. 1. 2007 zastavení závodní činnosti…dále viz ST

 

 

2.A.     Nedoručené hodnocení

Soutěž

Oddíl

důvod postihu

Postih

-

-

-

0, - Kč

CELKEM

............................................................................................

0, - Kč

 

2.B.     Nedostatky v hodnocení

soutěž

č.ut.

Oddíl

důvod postihu

Postih

I. liga ženy

247

Klášterec

Neuveden důvod snížení známky hodnocení rozhodčího

50, - Kč

II. liga „A“

459

Plzeň Újezd „B“

Neuveden důvod snížení známky hodnocení rozhodčího

50, - Kč

II. liga „B“

645

Nové Město nad Metují

Neuveden důvod snížení známky hodnocení rozhodčího

     50, - Kč

CELKEM

................................................................................................................

150, - Kč

 

2.C.     Součty celkem

Položka „2.A“ – nedoručené hodnocení do stanoveného termínu

       0, - Kč

Položka „2B“ – nedostatky v hodnocení

150, - Kč

CELKOVÝ SOUČET (Finanční postih) ...................................................

150, - Kč

 

 

3.A. CELKOVÉ SOUČTY FINANČNÍCH POSTIHŮ

1.C. – Postihy rozhodčím

135, - Kč

2.C. – Postihy oddílům za hodnocení rozhodčích

150, - Kč

CELKEM:    1.C.  +  2.C.                  ...........................

285, - Kč

 

 

Zpracovala KR                                                                                                       za KR Liška Aleš v.r.

                                                                                                                                předseda

Ligový seminář rozhodčích

se uskuteční ve dnech 31.3 -1. 4. 2007  Nymburk

 

Předseda VV SNH : Jan Václavek tel. 732526968 E-mail: honza.vaclavek@centrum.cz

Předseda KR SNH : Aleš Liška      tel. 608216161                E-mail: liska.ales@volny.cz

bankovní spojení Česká spořitelna 75185329/0800 GE Capital Bank 1722109-504/0600

 

strana 2

 

 

- 5 -

 

Oprava výsledku utkání 2. ligy A č. 466 a konečné tabulky – podzim 2006

na základě USNESENÍ VV SNH 125/2006 - odvolání TJ J. Raspenava

 

                                  Výsledky soutěže 2. liga muži A

 

   11. kolo

         466   TJ J. Raspenava - TJ Plzeň-Újezd B  20 : 20  (13 : 11)  Rozh.: Hajžman     100 div.

 

Schválená tabulka soutěže 2. liga muži A

 

     1.  NH Řevnice                                     11     8     1     2     211    :     176       17   

     2.  TJ Avia Čakovice                             11     7     1     3     205    :     176       15   

     3.  TJ S. Nezvěstice                               11     6     2     3     182    :     169       14   

     4.  TJ Litohlavy                                     11     6     1     4     207    :     187       13   

     5.  TJ Sp. Modřany                               11     6     1     4     211    :     215       13   

     6.  TJ Přeštice                                        11     5     2     4     210    :     194       12   

     7.  TJ S. Ejpovice                                  11     5     1     5     174    :     169       11   

     8.  KNHCH Litvínov                            11     4     2     5     214    :     227       10   

     9.  TJ Příchovice B                                11     4     0     7     177    :     226         8   

   10.  Baník Most NH                               11     4     0     7     197    :     210         8   

   11.  TJ J. Raspenava                             11     2     2     7     179    :     206         6   

   12.  TJ Plzeň-Újezd B                           11     2     1     8     179    :     191         5   

 

 

 

 

STK a KM SNH oznamují,

že pořadatelsky nebyly pokryty všechny akce 2007

a žádají další zájemce o pořádání níže uvedených akcí:

 

 

1.    Mezizemská utkání Č – M mužů a žen 2007

(termín konání: 23.-24.6. 2007)

2.    Finále ZHP dorostenců 2007 (termín konání: březen 2007)

3.    M ČR ml. žačky 2007

(termín konání: 22. – 24. 6. 07 s příjezdem ve čtvrtek 21. 6. 07)

4.    M ČR st. žáci 2007 

(termín konání: 15. – 17. 6. 07 s příjezdem ve čtvrtek 14. 6. 07)

5.    P ČR ml. žačky 2007

(termín konání: 22. – 24. 6. 07 s příjezdem v pátek 22. 6. 07)

6.    P ČR ml. žáků 2007

(termín konání: 22. – 24. 6. 07 s příjezdem v pátek 22. 6. 07)

 

POZOR na lednové schůze komisí 2007:

  6. 1. 2007 Schůze       KM SNH   – Praha Strahov          č. u. 215     09,30 hod.

13. 1. 2007 Zimní aktiv STK SNH          – Praha Strahov          č. u. 234     10,00 hod.

27. 1. 2007 Schůze       VV SNH    - Praha Strahov č. u. 209     09,30 hod.