Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6; telefon a fax 220513274, tel.ústředna 233017111, linka 441

IČO:  539929      E-mail:  narodnihazena@cstv.cz   +420721820755 sekretář:  Miloš KOHOUT

www.svaznarodnihazene.cz

!!!Ligoví zpravodajci:       I. Toman +420724515409,     J. Čáslava +420720330145

                                                                                       +420721820754                    hřiště 596614159

hlášení výsledků (12,30-14,30 pro dopolední utk. a 17,00-19,00 pro odpolední utk.)

 

 

 

                                                                  10. 10. 2006

 

 

Ligový zpravodaj

06 - 2006/2007

 

OBSAH:

              1. Rozhodnutí STK SNH č. 4 a 5-2006/07                                              str.          2

              2. Pokuty k úhradě !!!!                                                                             str.          2

  3. Změny nasazení rozhodčích                                                                 str.          3

  4. Informace SE SNH                                                                               str.         3

  5. Schválené výsledky ligových soutěží  5. a 8 kola                                str.          4      -   7

  6. Neschválené tabulky ligových soutěží po 9. kole                                str.          8

  7. Pohyby sportovců v oddílech                                                               str.          9      - 13

  8. Zpráva z 33. ročníku Českého poháru dospělých                             str.        14      - 16

 

 

 

Smutná zpráva z hnutí

Vážení sportovní přátelé,

se zármutkem Vám oznamujeme, že dne 25. 9. 2006 náhle ve věku 57 let zemřela paní Danuše Malchárková, dlouholetá trenérka a funkcionářka SK Studénka, která se řadu let věnovala především dívčím mládežnickým družstvům, později vedla i A-družstvo žen SK Studénka. Několik let působila rovněž v SM OSK a v Komisi mládeže.

 

                                                                                                                      Čest její památce!

 

Poděkování oddílům SK Studénka a Sokol Svinov

 

Oddíly TJ Všenice a TJ Příchovice děkují výše uvedeným oddílům za operativní zajištění náhradní dopravy a ubytování při ligovém dvoukole ve dnech 30.9. – 1. 10. 2006. 

Našim oddílům se bohužel po cestě  (naštěstí už v Praze) porouchal autobus  a do místa utkání jsme byli nuceni odcestovat vlakem. Jen díky pomoci oddílů SK Studénka a Sokol Svinov a hlavně díky organizačním schopnostem Jana Černého ze Studénky byla všechna ligová utkání odehrána bez časových posunů.

Ještě jednou děkujeme.

                                                                                              oddíly TJ Všenice a TJ Příchovice

 

P.S. M. Kohouta – klobouk dolů, není to lepší cesta, než vytloukat kapitál od zeleného stolu?

 

Předseda STK SNH :                        Jiří Cedidlo         737700108                          E-mail: cedidlo.jiri@centrum.cz

bankovní spojení Česká spořitelna 75185329/0800  GE Capital Bank 1722109-504/0600

- 2 -

 

Rozhodnutí STK č. 5-2006/2007 ze dne 5.10.2006

Přítomni: Leinweber, Smrčka, Holý P., Dlouhý, tel. Cedidlo

 

č.u. 46             TJ Stará Huť – TJ DIOSS Nýřany                                   1.10.06            r. Václavek Jan 

            STK SNH trestá oddíl TJ Stará Huť dle DŘ ST odd. B čl. 2 za neukázněné chování diváků důtkou – 1. případ.

            STK SNH trestá oddíl TJ Stará Huť dle DŘ ST odd. B čl. 7 za nesplnění povinností pořadatele (SŘ čl. 36/b) pořádkovou pokutou ve výši 500,- Kč.

 

č.u. 241           SKNH Klášterec n/O. – TJ Sp. Modřany              30.9.06            r. Nikl Zdeněk

            STK SNH trestá vedoucího družstva Sochor Jiří č.reg. 23249 (SKNH Klášterec n/O.) dle DŘ ST odd. A čl. 4 za nedostatečné plnění funkce (nevyplněný název oddílu) důtkou – 1. případ.

 

č.u. 444           TJ Jiskra Raspenava – TJ Přeštice                       1.10.06            r. Lenfeld Aleš 

            STK SNH trestá oddíl TJ Jiskra Raspenava dle DŘ ST odd. B čl. 2 za neukázněné chování diváků důtkou – 1. případ.

           

č.u. 632           Draken Brno – Sokol Opatovice n/L.                    24.9.06            r. Pechal Robert

            STK SNH trestá vedoucího družstva Příhoda Jiří č.reg. 230 (Draken Brno) dle DŘ ST odd. A    čl. 4 za nedostatečné plnění funkce (neoznačení brankáře) důtkou – 1. případ.

            STK SNH trestá vedoucího družstva Hrubý Miloš č.reg. 3314 (Sokol Opatovice n/L.) dle DŘ ST odd. A čl. 3/b za nesportovní chování s vulgárnostmi vůči rozhodčímu zákazem výkonu funkce             na 6 měsíců, tj. od 25. 9. 2006 do 24. 3. 2007 včetně.

           

č.u. 642           TJ S. Opatovice n/L. – TJ Stará Ves n/O.             30.9.06            r.Liška Aleš 

            STK SNH trestá vedoucího družstva Hruška Zdeněk č.reg. 3293 (TJ S. Opatovice n/L.) dle DŘ ST odd. A čl. 4 za nedostatečné plnění funkce (chybný formulář zápisu) důtkou – 1. případ.

 

                                   zapsal Luboš Dlouhý

 

 

Rozhodnutí STK č. 4-2006/07 ze dne 27. 9. 2006

Přítomni: Leinweber, Smrčka, Holý P., Dlouhý, tel. Cedidlo

 

č.u. 32             TJ Příchovice A – Sokol Stupno                            24. 9. 06          r. Bittner Libor  

            STK SNH trestá hráče Lev Martin č.reg. 7696 (Sokol Stupno) dle DŘ ST odd. A čl. 3/b za nesportovní chování s vulgárnostmi a urážkami vůči rozhodčímu zastavením závodní činnosti              na 6 měsíců, tj. od 25. 9. 2006 do 24. 3. 2007 včetně.

 

č.u. 631           SKNH Veselí n/M. – TJ S. Podhorní Újezd          24. 9. 06          r. Havlík Jiří  

            STK SNH trestá hráče Pechal Patrik č.reg. 3929 (SKNH Veselí n/M.) dle DŘ ST odd. A čl. 2/c za fyzické napadení protihráče zastavením závodní činnosti na 6 měsíců, tj. od 25. 9. 2006                   do 24. 3. 2007 včetně.

            STK SNH trestá hráče Bajer Patrik č.reg. 8136 (TJ S. Podhorní Újezd) dle DŘ ST odd. A čl. 2/c za fyzické napadení protihráče zastavením závodní činnosti na 6 měsíců, tj. od 25. 9. 2006                   do 24. 3. 2007 včetně.

 

                                                                                                                      zapsal Petr Holý

 

 

POKUTY – oddíly pozor na čas úhrady !!!

 

TJ Stará Huť                        nesplnění povinností pořadatele                    500,- Kč          LZpr. č. 6

TJ Šroubárna Žatec             kontumace utkání zákl. kola sk. D                500,- Kč          Zpr.ČP č. 2

 

- 3 -

 

Změna delegací ligových rozhodčích na základě omluv LZpr. č. 5/06-07

 

Rozpis soutěže : I. liga muži                                                                                          10. kolo

14.10.2006 16:00    55                      TJ Všenice - Sokol Krčín                                 TAUSCHE Petr

14.10.20 06 14:00    59                      Sokol Svinov - TJ Plzeň-Újezd "A"     ŠIMICE Václav

14.10.20 06 16:00    60                      SK Studénka - Sokol Stupno                          ŠAJTAR František

22.10.20 06 14:30    95                      Sokol Svinov - 1.NH Brno                              ZLÁMAL Oldřich

Rozpis soutěže : I. liga ženy                                                                              10. kolo

14.10.20 06 14:30 260                      SK Studénka - SK Chomutov NH                  ŠAJTAR František

Rozpis soutěže : II. liga sk. "B"                                                                                    10. kolo

14.10.20 06 16:00 656                      NH Draken Brno - TJ Pustějov                       ŠOTNER Josef

14.10.20 06 16:00 660                      Sokol Kokory - TJ S. Opatovice n/ L.             ŠOTNER Miloš

Rozpis soutěže : I. liga ženy                                                                                           11. kolo

15.10.2006 11:00 261                      TJ Spoje Praha - Sokol Dobruška                    TAUSCHE Petr

Rozpis soutěže : II. liga sk "A"                                                                                     11. kolo

15.10.20 06 11:00 461                      TJ Přeštice - Baník Most NH                          KUGLER Zd.

15.10.20 06 11:00 465                      TJ Avia Čakovice - TJ Litohlavy                     LENFELD Aleš

Rozpis soutěže : II. liga sk "B"                                                                                     11. kolo  

15.10.2006 10:15 661                      SKNH Veselí n/ Mor. - TJ Pustějov                FABIÁN Alois

15.10.2006 09:30 662                      NH Draken Brno - Sokol Albrechtičky           MAIWAELDER J.

 

Tyto změny byly provedeny KR SNH na základě omluv rozhodčích.

 

Liška Aleš v.r.                                                                                                                      Miloš Kohout

Předseda KR SNH                                                                                                   sekretář SNH

 

 
Informace SE SNH

Vážení sportovní přátelé,

 

na dotaz pana J. Stýbla jak postupovat při úhradě náhradního rozhodčího, který odřídil ligové utkání za nasazeného, ale nepřítomného rozhodčího odpovídám: domácí oddíl uhradí náhradnímu rozhodčímu za řízení i případnou cestu (pokud náhrada za cestovné vznikla) v hotovosti stejné částky podle FŘ SNH jako se vyplácí nasazenému rozhodčímu. Může pro tento úkon použít vnitřní oddílový doklad, který po podpisu od příjemce potvrdí a zašle na SE SNH. Zde bude doklad HK SNH překontrolován a nákladová položka odeslána na účet domácího oddílu, který doklad uhradil.

Dále bych chtěl zdůraznit další nebezpečí pro oddíly, které z velké části čtou zběžně nebo nečtou ligové zpravodaje vůbec. Zde je třeba si uvědomit, že sdružený rozpis pořadí a časů začátků utkání před podzimní a jarní částí je jen mnou zavedený pracovní materiál, který se do vyhlášeného dne mění zdarma, a potom změny pokračují za úhradu. Takže udělat rozpis utkání pro družstvo na začátku (podle sdruženého rozpisu) a více ligové zpravodaje nečíst je nebezpečný postup, který vede v některých případech k pozdnímu příjezdu k utkání a následné kontumaci a dalším trestům. Něco jiného je v průběhu soutěže nebo po vydání posledního zpravodaje před začátkem podzimní i jarní části, kdy je nutno postupovat podle SŘ odd. IV., čl. 45.b). Uvědomte si, že ne všechny oddíly NH mají hřiště jen pro svojí potřebu, ale musí se o něj  dělit s dalšími sporty nebo obcí, a tím se původně nahlášené pevné časy pro určitý den nebo období v případě potřeby druhé strany musí upravit.

 

Proto Vás žádám, aby ty oddíly, které mění před začátkem soutěže po vydání pracovního materiálu - sdruženého rozpisu a před začátkem podzimní nebo jarní části své časy začátků, aby i zde upozornily soupeře, (protože nikdy nevíš, kdy budeš potřebovat bližního svého a spadneš do stejného problému – přestože recept je jednoduchý, jen číst!).

 

                                                                                                                     

- 8 -

 

Neschválené tabulky vrcholných soutěží po 9. kole

 

Tabulka soutěže 1. liga muži

     1.  1. NH Brno                                        9     8     1     0     174    :    138       17   

     2.  TJ DIOSS Nýřany                             9     7     0     2     186    :    156       14   

     3.  Sokol Krčín                                        9     5     1     3     151    :    136       11   

     4.  TJ Plzeň-Újezd A                               9     4     2     3     166    :    155       10   

     5.  TJ Stará Huť                                      9     4     1     4     165    :    175         9   

     6.  SK Studénka                                      9     4     1     4     148    :    145         9   

     7.  Sokol Stupno                                     9     4     1     4     169    :    171         9   

     8.  SK Žeravice                                       9     4     0     5     136    :    150         8   

     9.  Sokol Svinov                                      9     3     1     5     164    :    159         7   

   10.  Sokol Tymákov                                  9     3     0     6     136    :    160         6   

   11.  TJ Všenice                                          9     2     1     6     147    :    171         5   

   12.  TJ Příchovice A                                 9     1     1     7     143    :    169         3   

Tabulka soutěže 1. liga ženy

     1.  Sokol Dobruška                               10   10     0     0     205    :    132       20   

     2.  SK Chomutov NH                             9     8     0     1     191    :    144       16   

     3.  Sokol Tymákov                                  9     6     0     3     122    :    109       12   

     4.  HK Hlinsko                                        9     6     0     3     142    :    138       12   

     5.  TJ Přeštice                                          9     5     0     4     147    :    131       10   

     6.  Sokol Krčín                                        9     4     1     4     123    :    147         9   

     7.  TJ S. Rokytnice                                  9     4     0     5     117    :    124         8   

     8.  TJ Spoje Praha                                   9     3     1     5     116    :    137         7   

     9.  SKNH Klášterec                                9     2     1     6     113    :    136         5   

   10.  SK Studénka                                      9     2     1     6     100    :    124         5   

   11.  TJ Šr. Žatec                                        9     1     1     7     116    :    152         3   

   12.  TJ Sp. Modřany                               10     1     1     8     110    :    128         3   

Tabulka soutěže 2. liga A muži

     1.  TJ Avia Čakovice                               9     6     1     2     170    :    143       13   

     2.  NH Řevnice                                       9     6     1     2     168    :    142       13   

     3.  TJ S. Nezvěstice                                 9     5     2     2     144    :    132       12   

     4.  TJ S. Ejpovice                                    9     5     1     3     143    :    128       11   

     5.  TJ Sp. Modřany                                 9     5     1     3     176    :    180       11   

     6.  KNHCH Litvínov                              9     4     2     3     175    :    175       10   

     7.  TJ Litohlavy                                       9     4     1     4     168    :    157         9   

     8.  TJ Přeštice                                          9     3     2     4     160    :    151         8   

     9.  Baník Most NH                                 9     4     0     5     160    :    162         8   

   10.  TJ J. Raspenava                                  9     2     1     6     141    :    165         5   

   11.  TJ Plzeň-Újezd B                               9     2     0     7     144    :    148         4   

   12.  TJ Příchovice B                                  9     2     0     7     127    :    193         4   

Tabulka soutěže 2. liga B muži

     1.  TJ St. Ves n/On.                                 9     7     1     1     175    :    129       15   

     2.  TJ S. Opatovice                                  9     5     3     1     182    :    155       13   

     3.  Sokol Dobruška                                 9     5     2     2     173    :    137       12   

     4.  SKNH Veselí n/M                             9     5     1     3     161    :    158       11   

     5.  TJ S. Rokytnice                                  9     5     0     4     171    :    161       10   

     6.  Sokol Albrechtičky                            9     4     1     4     125    :    113         9   

     7.  Draken Brno                                      9     4     1     4     141    :    152         9   

     8.  TJ S. Podh. Újezd                              9     4     1     4     149    :    155         9   

     9.  SSK Vítkovice                                   9     3     1     5     135    :    145         7   

   10.  TJ Pustějov                                         9     3     1     5     150    :    154         7   

   11.  Sokol N. Město n/M                          9     2     2     5     147    :    158         6   

   12.  Sokol Kokory                                     9     0     0     9     115    :    207         0   

 

 

- 9 -

 

Změna adresy předsedy VV SNH

 

Předseda VV SNH   Mgr. Jan Václavek, Dolní Lysečiny 37, Karlova chata, 542 26 Horní Maršov

tel. zam.: 499874173  byt: 499874167          mobil 732526968      

E mail: karlovachata@tiscali.cz

 

Doplňky a opravy Ligového adresáře z LZpr. č. 1/06-07

 

SSK Vítkovice                       e-mail: miroslav.solansky@vitkovice.cz                 č.ú. 202602472/0300

 

TJ Přeštice                            e-mail: stanislav.zadrazil@cez.cz

 

TJ Avia Čakovice                 org. prac.: Ladislav Molnár, Bylanská 30, 100 00Praha 10

                                               mob: 606688068        zam.: 220188282        e-mail: molnar@vpupraha.cz

 

TJ Stará Ves n/On.              povrch: umělý - CONIPUR 

zákaz vstupu v kopačkách a obuvi s černou podrážkou.

 

Sokol Tymákov (muži)         upřesnění barvy dresů: dresy modrožluté, červenožluté

                                               Menc František           mob: 606477750

 

Sokol Tymákov (ženy)         upřesnění barvy dresů: dresy černočervené, modrobílé

                                               Menc František           mob: 606477750

 

TJ Spoje Praha                    doplnění barvy dresů: dresy světlemodré, rudé

 

TJ Šroubárna Žatec             e-mail: miluse.plecita@seznam.cz

 

Sokol Nové Město n/Met.     org. prac.: Petr Maixner, Dukelská 522, 54901 N. Město n/Met.

                                               mob:  604122361       e-mail: pmaixner@seznam.cz

 

SKNH Klášterec n/O            e-mail: fontos@seznam.cz

 

TJ S. Ejpovice                      e-mail: kalcik.ejpovice@seznam.cz (sik@suptel.cz  pro www stránky)

 

 

 

 

Doplňky a opravy Adresáře oddílů – neligové oddíly

 

TJ Miroslav NH                   org. prac.: Jan Debreczeni, Třináctky 18, 67172 Miroslav

                                               mob: 737429439        e-mail: debreczenij@zsmiroslav.cz

 

 

Doplňky a opravy ostatních adresářů

 

 

Zpravodajce                          Ivo Toman                              mob: 724515409, služební 721820754         

(oprava Zpr. 1/06-07, str. 4)

 

Deník Sport                          pí Hanzlová, Kopřivová 225975241 (242)

 

 

 

- 10 -

 

Pohyby sportovců v oddílech od 16. 7. 2005

Přestupy – schválené

Oddíl                                                 MÚ STK SNH

Jméno hráče              mateřský                    nový                           č. reg.             schváleno

Kadlecová Martina     Raspenava                  Hejnice                       13940              17.  7. 06

Nikl Zdeněk               Kokory                       Hlinsko                                              17.  7. 06

Kollár Ladislav           KNH Chomutov        Klášterec                    283                  06.  8. 06

Šimice Václav            Litohlavy                    Tymákov                    229                  06.  8. 06

Hájek Jaroslav            Žerovice                     Přeštice                       6558                06.  8. 06

Mrnková Lenka          Klášterec                    Přeštice                       4798                06.  8. 06

Ziegler Miloň              Žeravice                      M Sl. Brno                  4763                06.  8. 06

Titl Pavel                    Ejpovice                     Plzeň-Újezd                999                  08.  8. 06

Fremr Jiří                    Kyšice                        Plzeň-Újezd                1741                08.  8. 06

Jánský Tomáš             Příchovice                   Chudenice                  20525              09.  8. 06

Třísková Michaela      Zdemyslice                 Blovice                       19702              10.  8. 06

Rájek Jaroslav            Osek u R.                   Dobřív                        13104              15.  8. 06

Jančík Jan                   Všenice                       S. Stupno                    11957              15.  8. 06

Pešek Adam               Všenice                       S. Stupno                    13257              15.  8. 06

Menc František           Hůrky                         Ejpovice                     2581                15.  8. 06

Cingroš Vladimír        Tymákov                    Ejpovice                     11802              15.  8. 06

Kalčík Jakub               Tymákov                    Ejpovice                     11377              15.  8. 06

Kugler Zdeněk           Tymákov                    Ejpovice                     2964                15.  8. 06

Šik Ondřej                  Ejpovice                     Litohlavy                    6792                15.  8. 06

Martínek Pavel           Ejpovice                     Litohlavy                    1906                15.  8. 06

Cibulka Václav           Přeštice                       Vřeskovice                 11305              15.  8. 06

Jahoda Jan                  Plzeň-Újezd                Kyšice                        19557              15.  8. 06

Duspiva Jiří                Ejpovice                     Kyšice                        1729                15.  8. 06

Václavek Ondřej        N. Město                    Krčín                          9402                16.  8. 06

Marek Lukáš              N. Město                    Krčín                          9403                16.  8. 06

Zlámal Oldřich           Krčín                          Rokytnice                   23085              16.  8. 06

Netušil Martin                        Plzeň-Újezd                Kyšice                        5177                18.  8. 06

Čada Aleš                   Osek u R.                   Tymákov                    11656              21.  8. 06

Vorlík Jan                   Osek u R.                   Tymákov                    11561              21.  8. 06

Oravec Ondřej            Osek u R.                   Tymákov                    19922              21.  8. 06

Kašpárek Stanislav     1. NH Brno                Žeravice                      1383                21.  8. 06

Lekavý Ladislav         Božkov                       Radobyčice                2946                21.  8. 06        

Čelustka Zdeněk        Božkov                       Radobyčice                19685              21.  8. 06

Viktora Radek                       Božkov                       Radobyčice                8835                21.  8. 06

Mašek Milan               Božkov                       Radobyčice                346                  21.  8. 06

Potocká Lucie            Klášterec                    Vítkovice                    6948                21.  8. 06

Hlavatá Alena            Studénka                    Spoje Praha                9994                23.  8. 06

Kober Oldřich                        N. Město p/S              Raspenava                  2538                23.  8. 06

Kozumplík Martin      Veselí                         Žeravice                      6852                25.  8. 06

Tesař Martin               Ostopovice                 Draken Brno               10875              25.  8. 06

Holásek Petr               Žeravice                      1. NH Brno                4917                25.  8. 06

Horáková Ladislava   SK Chomutov                        Klášterec                    15067              27.  8. 06

Brada Václav             Nýřany                       Přeštice                       604                  27.  8. 06

Štefková Alexandra   Miroslav                     Krčín                          10168              30.  8. 06

Simbartlová Jana        Vřeskovice                 Chudenice                  2931                30.  8. 06

Fara Jan                      N. Hospoda                Radobyčice                22447              31.  8. 06

Valíček Michal           Čakovice                    Spoje Praha                1500                  5.  9. 06

Pirout Roman             Čakovice                    Spoje Praha                12349                5.  9. 06

Štětinský Petr             Studénka                    Modřany Praha           6261                  5.  9. 06

 

 

- 11 -

Přestupy – schválené - pokračování

Oddíl                                                 MÚ STK SNH

Jméno hráče              mateřský                    nový                           č. reg.             schváleno

Štych Lukáš               Přeštice                       Příchovice                   6771                  7.  9. 06

Čepeláková Lucie       Tymákov                    Ejpovice                     20741                7.  9. 06

Kuglerová Tereza       Tymákov                    Ejpovice                     18871                7.  9. 06

Tafat Ota                    DTJ Řevnice               NH Řevnice               1853                  7.  9. 06

Polcarová Lenka         Ostopovice                 Draken Brno               21857              12.  9. 06

Gajarská Karolína       Louka                         Litvínov                      22255              12.  9. 06

Mašková Karolína      Litvínov                      Louka                         22734              14.  9. 06

Kyselová Aneta          Zdemyslice                 Blovice                       19697              18.  9. 06

Moudrý Václav          Hůrky                         Osek u R.                   19523              25.  9. 06

Štych David               Přeštice                       Vřeskovice                 6770                26.  9. 06

Vavřík Václav                        Klášterec                    KNH Chomutov        9496                26.  9. 06        

Hlavatý Jaroslav         Bělohrad                     Podh. Újezd               5493                  2.10.  06

Vach Jan                     Tymákov                    Nezvěstice                  8542                  4.10.  06

Petráňová Monika      Zdemyslice                 Blovice                       22374                4.10.  06

 

Hostování – schválené

oddíl                                                  MÚ STK SNH

Jméno hráče              mateřský                    nový               do                   č. reg.             schváleno

Pošpíšil Vladimír        DTJ Řevnice               Opatovice       30.  6.07          2041                17.  7.06

Štefanča Branislav     Žatec                          Opatovice       30.  6.08          6943                17.  7.06

Tomášek Petr              Kříše                           S. Stupno        30.  6.07          10351                6.  8.06

Berka Pavel                Kříše                           S. Stupno        30.  7.07          21602                6.  8.06

Janouš Pavel               N. Hospoda                Nýřany            30.  6.07          18482                6.  8.06

Janoušek Martin         N. Hospoda                Nýřany            30.  6.07          18483                6.  8.06

Štefan Miroslav          Kříše                           S. Stupno        30.  6.07          1922                  6.  8.06

Potůček Pavel             Kříše                           S. Stupno        30.  6.07          11879                6.  8.06

Stašek Petr                 Ejpovice                     Litohlavy        14.  7.10          1880                  9.  8.06

Rozmahelová Soňa     Vémyslice                   Olbramovice   30.  6.07          9346                  9.  8.06

Klučáková Kristýna   Kokory                       Dobruška        15.  7.07          7173                16.  8.06

Klučák Antonín          Kokory                       Rokytnice       30.  6.07          2126                16.  8.06

Pavlíková Jana            Kokory                       Rokytnice       30.  6.07          6690                16.  8.06

Blaťák Petr                 Žeravice                      Rokytnice       30.  6.07          18798              16.  8.06

Gajarský Radek          Louka                         Most               30.  6.07          1817                18.  8.06

Mrskoš Rychard         Přeštice                       Vřeskovice      30.  6.07          13148              21.  8.06

Veselský Viktor         Kokory                       Rokytnice       30.  6.07          6432                21.  8.06

Kratochvíl Jaroslav     Bolevec                      Radobyčice     30.  6.16          503                  21.  8.06

Křovák Marek                        Bolevec                      Radobyčice     30.  6.16          18356              21.  8.06

Krásný Lukáš             Bolevec                      Radobyčice     30.  6.16          4629                21.  8.06

Straka Martin             Nelešovice                  Kokory           30.  6.07          14807              22.  8.06

Nohava Lukáš                        Příchovice                   Přeštice           30.  6.07          11822              24.  8.06

Hošťálek Ondřej        Příchovice                   Přeštice           30.  6.07          12059              24.  8.06

Kaslová Tereza           Štěnovice                    Přeštice           30.  6.07          20091              27.  8.06

Horáková Martina      Kokory                       Žeravice          14.  7.07          4092                27.  8.06

Burešová Jitka            Kokory                       Žeravice          30.  6.07          18235              27.  8.06

Kovářová Soňa           Kokory                       Žeravice          30.  6.07          22071              27.  8.06

Sládečková Pavla       Kokory                       Žeravice          30.  6.07          13074              27.  8.06

Kubáčková Miluše     Pustějov                      Studénka          1.  9.07          291                  27.  8.06

Náprstková Lenka      Příchovice                   Přeštice           30.  6.08          21616              27.  8.06

Poláček Petr               1. NH Brno                Dobruška        30.  6.07          5883                27.  8.06

Maleček František      Humpolec                   Podlázky           1.  9.07          4253                31.  8.06

Košárek Michal          Albrechtičky               Spoje Praha     31.  7.08          7647                  5.  9.06

 

 

- 12 -

Hostování – schválené - pokračování

oddíl                                                  MÚ STK SNH

Jméno hráče              mateřský                    nový               do                   č. reg.             schváleno

Grygar Ondřej                        St. Ves                                   Spoje Praha     30.  6.07          10402                5.  9.06

Kříž Michal                Ostopovice                 1. NH Brno     30.  6.07          20786              10.  9.06

Heřmanová Dominika     Štěnovice               Ejpovice          30.  6.07          21001              12.  9.06

Němeček Libor           Ejpovice                     Kyšice             30.  6.10          1874                14.  9.06

Bergrová Hana           Pustějov                      Studénka        30.  6.07          300                  18.  9.06

Vondrák Václav         S. Stupno                    Všenice           31.12.30          2308                26.  9.06

Chrobok Tomáš          St. Ves                                   Spoje Praha     30.  6.07          19831              26.  9.06

Švarc Rudolf              Příchovice                   Chudenice      30.  6.07          18286              26.  9.06

Mika Stanislav            Louka                         Litvínov          30.  6.07          19849              29.  9.06

Beneš Jiří                    Žeravice                      Dluhonice       30.  6.07          9076                  4.10.06

 

Hostování – ukončené

oddíl                                                  MÚ STK SNH

Jméno hráče              mateřský                    nový               do                   č. reg. schváleno ukončeno

 

 

Hostování do vyšší soutěže – schválené

oddíl                                                  MÚ STK SNH

Jméno hráče              mateřský        nový               do                   soutež                         č. reg. schváleno

Fridrich Petr               Vracov                        Veselí              30.6.07            II. B                5885      7.  8. 06

Sobotka Roman          Vracov                        Veselí              30.6.07            II. B                11268    7.  8. 06

Tománek Petr             Vracov                        Veselí              30.6.07            II. B                10981    7.  8. 06

Sojka Jan                    St. Ves                        Svinov            30.6.07            I.liga               9651      7.  8. 06

Chvostek Petr             St. Ves                        Svinov            30.6.07            I.liga               9650      7.  8. 06

Hyneček Lukáš          St. Ves                        Svinov            30.6.07            I.liga               2060      7.  8. 06

Tománek Jiří               Vracov                        Svinov            30.6.07            I.liga               9651      7.  8. 06

Skálová Václava         Štěnovice        Přeštice           30.6.07            1.liga               5386      7.  8. 06

Třísla Jan                    Záluží              Plzeň-Újezd    30.6.07            I.liga               4643      8.  8. 06

Počátecký Pavel         Ždírec             Plzeň-Újezd    30.6.07            1.liga               6039      8.  8. 06

Kozák Jan                   Osek u R.        Litohlavy        30.6.07            II. A                11554    9.  8. 06

Vágner Martin            Hůrky             Litohlavy        30.6.07            II. A                9529      9.  8. 06

Šilhánek Lukáš           Blovice           Nezvěstice      30.6.07            II. A                11914  10.  8. 06

Hora Jaroslav              Blovice           Nezvěstice      30.6.07            II. A                12931  10.  8. 06

Škala Martin               Blovice           Nezvěstice      30.6.07            II. A                11914  10.  8. 06

Lenhart Radek           Chropyně        Kokory           30.6.07            II. B                4065    10.  8. 06

Počátecký Petr           Ždírec             Tymákov         30.6.07            II. B                7551    15.  8. 06

Švarcová Ivana           Božkov           Tymákov         30.6.07            I. liga              9460    15.  8. 06

Fayrová Martina         Božkov           Tymákov         30.6.07            I. liga              7903    15.  8. 06

Šik Ondřej                  Litohlavy        Ejpovice          30.6.07            II. A                6792    15.  8. 06

Martínek Pavel           Litohlavy        Ejpovice          30.6.07            OP                  1904    15.  8. 06

Junek Tomáš               Litohlavy        Ejpovice          30.6.07            OP                  6405    15.  8. 06

Jelínková Kateřina      Náchod           Dobruška        30.6.07            I. liga              4145    16.  8. 06

Samek Pavel               N. Město         Krčín               30.6.07            I. liga              9397    16.  8. 06

Kalivoda Petr             N. Město         Krčín               30.6.07            I. liga              948      16.  8. 06

Netušil Martin                        Kyšice             Plzeň-Újezd    30.6.07            II. A                5177    18.  8. 06

Potůček Petr               Kyšice             Plzeň-Újezd    30.6.07            II. A                1740    18.  8. 06

Čada Aleš                   Tymákov         Osek u R.        30.6.07            OP                  11656  21.  8. 06

Vorlík Jan                   Tymákov         Osek u R.        30.6.07            OP                  11561  21.  8. 06

Oravec Ondřej            Tymákov         Osek u R.        30.6.07            OP                  19922  21.  8. 06

Zlámal Radek             Dluhonice       Žeravice          30.6.07            I.liga               10337  21.  8. 06

 

 

 

- 13 -

 

Hostování do vyšší soutěže – schválené, pokračování

oddíl                                                  MÚ STK SNH

Jméno hráče              mateřský        nový               do                   soutež                         č. reg. schváleno

Novotný Michal         Dluhonice       Žeravice          30.6.07            I.liga               4072    21.  8. 06

Křeminský Pavel        Rokytnice       1. NH Brno     30.6.07            I.liga               2468    21.  8. 06

Brzobohatý Václav    Bakov                         NH Řevnice    30.6.07            II. A                2641    21.  8. 06

Potocká Lucie            Vítkovice        Klášterec         30.6.07            I.liga               6948    21.  8. 06

Anton Peter                Žatec               Litvínov          30.6.07            II. A                7854    21.  8. 06

Nociar Daniel             Žatec               Litvínov          30.6.07            II. A                7853    21.  8. 06

Sýkorová Lenka         Žeravice          Rokytnice       30.6.07            II. A                7853    21.  8. 06

Leugner Martin          N. Město         Krčín               30.6.07            I. liga              1043    21.  8. 06

Tišler Pavel                 Podlázky         Razpenava      30.6.07            II. A                3182    21.  8. 06

Jabbourová Romana   Čakovice         Spoje Praha     30.6.07            I.liga                     9    23.  8. 06

Huttlová Lucie           Čakovice         Spoje Praha     30.6.07            I.liga               9713    23.  8. 06

Valtera Jan                 Krčín               N. Město         30.6.07            II. B                10295  25.  8. 06

Janoščák Lukáš          Krčín               N. Město         30.6.07            II. B                13281  25.  8. 06

Poláček Martin           Krčín               N. Město         30.6.07            II. B                22373  25.  8. 06

Brada Václav             Přeštice           Nýřany            30.6.07            I. liga              604      27.  8. 06

Kubešová Růžena      Žatec               SK Chomutov            30.6.07            I. liga              9689    29.  8. 06

Bukovský Jaroslav     Žatec               Litvínov          30.6.07            II. A                6058    29.  8. 06

Kašparová Jitka          Most               Žeravice          30.6.07            I. liga              19254  29.  8. 06

Hauer Václav             Litice              NH Řevnice    30.6.07            II. A                1079    29.  8. 06

Faust Rudolf              Litice              NH Řevnice    30.6.07            II. A                1081    29.  8. 06

Tihlařík Josef              Litice              NH Řevnice    30.6.07            II. A                1087    29.  8. 06

Tučková Marcela        Náchod           Krčín               30.6.07            I. liga              1303    30.  8. 06

Švarc Jan                    Spoje Praha     NH Řevnice    30.6.07            II. A                2859      1.  9. 06

Pirout Roman             Spoje Praha     Čakovice         30.6.07            II. A                12349    5.  9. 06

Valíček Michal           Spoje Praha     Čakovice         30.6.07            II. A                1500      5.  9. 06

Tauš Petr                    Spoje Praha     Čakovice         30.6.07            II. A                2853      5.  9. 06

Rapčan David            Vítkovice        Studénka        30.6.07            I. liga              772        5.  9. 06

Janků Pavel                Osek n B.        Kokory           30.6.07            II. B                5609    10.  9. 06

Brada Petr                  Kokory           Žeravice          30.6.07            I. liga              1123    14.  9. 06

Moudrý Václav          Osek u R.        Hůrky             30.6.07            OP                  19523  25.  9. 06

 

 

 

Hostování mládeže do stejné nebo vyšší kategorie mládeže – schválené

oddíl                                                  MÚ STK SNH

Jméno hráče             mateřský        nový                do                   soutež            č. reg.   schváleno

Jansa Ondřej               Záluží              Plzeň-Újezd    30.6.07            OPdci             22426  16.  8. 06

Linhart Tomáš            Záluží              Plzeň-Újezd    30.6.07            OPdci             12697  16.  8. 06

Mičková Martina        Olbramovice   Draken Brno   30.6.07            OPdky                        23877  25.  8. 06

Krecl Václav              N. Město         Krčín               30.6.07            OPdci             18600  25.  8. 06

Tomek Lukáš              N. Město         Krčín               30.6.07            OPdci             18409  25.  8. 06

 

 

 

 

 

 

 

- 14 -

 

Zpráva z 33. ročníku Českého poháru dospělých

 

 

Schválené výsledky základního kola 33. r. ČP mužů

 

 

Základní kolo sk. C mužů - hřiště TJ Plzeň-Újezd 28. 9. 2006

ředitel: Freml Jindřich, rozhodčí: Kugler Zdeněk, Šik Ondřej

 

TJ S. Nezvěstice – TJ Plzeň-Újezd B                                     7 : 13      (4 : 8)         Kugler

TJ Spartak Rožmitál – TJ S. Příchovice B                            18 : 10      (8 : 6)         Šik

TJ Avia Čakovice B – TJ S. Nezvěstice                               13 :   7      (7 : 4)         Kugler

TJ Plzeň-Újezd B – TJ Spartak Rožmitál                             21 : 14      (11 : 8)       Šik

TJ Příchovice B – TJ Avia Čakovice B                                   7 : 17      (5 : 8)         Kugler

TJ Spartak Rožmitál – TJ S. Nezvěstice                               14 :   9      (6 : 4)         Šik

TJ Plzeň-Újezd B – TJ Avia Čakovice B                                8 : 10      (6 : 6)         Kugler

TJ S. Nezvěstice – TJ Příchovice B                                      12 :   5      (4 : 3)         Šik

TJ Avia Čakovice B – TJ Spartak Rožmitál                         10 : 11      (6 : 5)         Kugler

TJ Příchovice B – TJ Plzeň-Újezd B                                       8 : 17      (3 : 7)         Šik

 

1. TJ Plzeň-Újezd B                         3          0          1                      59 : 39            6 bodů

2. TJ Avia Čakovice B                     3          0          1                      50 : 33            6 bodů

3. TJ Spartak Rožmitál                      3          0          1                      57 : 50             6 bodů

4. TJ S. Nezvěstice                            1          0          3                      35 : 45             2 body

5. TJ Příchovice B                              0          0          4                      30 : 64             0 bodů

 

Do osmifinále sk. G postupují:          TJ Plzeň-Újezd B, TJ Avia Čakovice B

 

 

Základní kolo sk. D mužů - hřiště TJ Jiskra Raspenava 28. 9. 2006

ředitel: Pavlíček Eduard, rozhodčí: Albrecht Vít, Kočí Václav, Popelka Josef

 

Baník Most NH A – Baník Most NH B                                 8 :   5      (5 : 3)         Albrecht

TJ Jiskra Raspenava – TJ Spartak Modřany                          10 :   2      (4 : 1)         Kočí

TJ Šroubárna Žatec – Baník Most NH A                               0 :   5      kont.          Albrecht

Baník Most NH B –TJ Jiskra Raspenava                                6 :   9      (2 : 5)         Popelka

TJ Spartak Modřany – TJ Šroubárna Žatec                            5 : 12      (3 : 6)         Kočí

TJ Jiskra Raspenava – Baník Most NH A                            10 :   8      (6 : 2)         Popelka

Baník Most NH B – TJ Šroubárna Žatec                              11 : 16      (5 : 9)         Albrecht

Baník Most NH A – TJ Spartak Modřany                            14 :   4      (7 : 1)         Popelka

TJ Šroubárna Žatec – TJ Jiskra Raspenava                             9 : 10      (6 : 4)         Kočí

TJ Spartak Modřany – Baník Most NH B                            11 :   9      (7 : 3)         Albrecht

 

1. TJ Jiskra Raspenava                   4          0          0                      39 : 25            8 bodů

2. Baník Most NH A                        3          0          1                      35 : 19            6 bodů

3. TJ Šroubárna Žatec                                    2          0          2                      37 : 31             4 body

4. TJ Spartak Modřany                      1          0          3                      22 : 45             2 body

5. Baník Most NH B                         0          0          4                      31 : 44             0 bodů

 

Do osmifinále sk. H postupují:          TJ Jiskra Raspenava, Baník Most NH A

 

 

 

 

- 15 -

 

Základní kolo sk. E mužů - hřiště TJ S. Podhorní Újezd 28. 9. 2006

ředitel: Krošlák Pavel, rozhodčí: Bittner Libor, Šimánek Petr, Lenfeld Aleš

 

TJ S. Podhorní Újezd A – TJ S. Podhorní Újezd B               9 :   9      (3 : 5)         Šimánek

TJ Jiskra Humpolec – Sokol Nové Město n/Met.                   7 :   2      (4 : 0)         Lenfeld

Sokol Krčín B  – KNH Moravská Slavia Brno                       9 :   6      (3 : 4)         Lenfeld

TJ S. Podhorní Újezd B – Sokol Nové Město n/Met.            5 : 12      (1 : 7)         Šimánek

Sokol Krčín B – TJ S. Podhorní Újezd A                               8 : 11      (4 : 5)         Bittner

KNH Moravská Slavia Brno – TJ Jiskra Humpolec               7 :   4      (3 : 2)         Bittner

TJ S. Podhorní Újezd B – Sokol Krčín B                               8 :   4      (6 : 2)         Lenfeld

Sokol Nové Město n/Met. – KNH Moravská Slavia Brno     7 :   8      (1 : 1)         Šimánek

TJ S. Podhorní Újezd A  – TJ Jiskra Humpolec                     8 :   6      (6 : 3)         Bittner

KNH Moravská Slavia Brno – TJ S. Podhorní Újezd B        7 :   6      (4 : 4)         Bittner

Sokol Krčín B – TJ Jiskra Humpolec                          6 :   7      (2 : 2)         Lenfeld

Sokol Nové Město n/Met. – TJ S. Podhorní Újezd A            5 :   7      (3 : 4)         Šimánek

TJ Jiskra Humpolec – TJ S. Podhorní Újezd B                       5 :   1      (3 : 0)         Šimánek

TJ S. Podhorní Újezd A – KNH Moravská Slavia Brno      10 :   6      (7 : 3)         Lenfeld

Sokol Nové Město n/Met. – Sokol Krčín B                          10 :   5      (5 : 4)         Šimánek

 

1. TJ S. Podhorní Újezd A              4          1          0                      45 : 34            9 bodů

2. KNH Moravská Slavia Brno       3          0          2                      34 : 36            6 bodů

3. TJ Jiskra Humpolec                        3          0          2                      29 : 24             6 body

4. Sokol Nové Město n/Met.             2          0          3                      36 : 32             4 body

5. TJ S. Podhorní Újezd B                 1          1          3                      29 : 37             3 bodů

6. Sokol Krčín B                                1          0          4                      32 : 42             2 bodů

 

Do osmifinále sk. I postupují:            TJ S. Podhorní Újezd A, KNH Moravská Slavia Brno

 

 

Základní kolo sk. F mužů - hřiště Sokol Kokory 28. 9. 2006

ředitel: Heryán Otakar, rozhodčí: Schmidt Otto, Havlík Jaromír, Havlík Jiří

 

TJ S. Pustějov A – TJ S. Pustějov B                                     16 :   8      (9 : 3)         Havlík Jar.

TJ S. Vracov – Sokol Kokory                                                 7 : 12      (3 : 7)         Havlík Jiří

SSK Vítkovice  – SK NH Veselí n/M.                                   8 : 13      (5 : 7)         Schmidt

TJ S. Pustějov B – Sokol Kokory                                         10 : 12      (5 : 6)         Havlík Jar.

SSK Vítkovice – TJ S. Pustějov A                                         6 :   9      (3 : 4)         Havlík Jiří

SK NH Veselí n/M. – TJ S. Vracov                                      13 : 10      (6 : 5)         Schmidt

TJ S. Pustějov B – SSK Vítkovice                                         7 : 11      (4 : 4)         Havlík Jar.

Sokol Kokory – SK NH Veselí n/M.                                    14 : 10      (7 : 7)         Havlík Jiří

TJ S. Pustějov A  – TJ S. Vracov                                          10 :   4      (5 : 2)         Schmidt

SK NH Veselí n/M. – TJ S. Pustějov B                                16 :   9      (5 : 4)         Havlík Jar.

SSK Vítkovice – TJ S. Vracov                                             15 :   7      (6 : 3)         Havlík Jiří

Sokol Kokory – TJ S. Pustějov A                                           5 : 10      (2 : 5)         Schmidt

TJ S. Vracov – TJ S. Pustějov B                                           11 : 10      (8 : 4)         Havlík Jar.

TJ S. Pustějov A – SK NH Veselí n/M.                                12 :   8      (7 : 3)         Havlík Jiří

Sokol Kokory – SSK Vítkovice                                              3 : 10      (1 : 7)         Schmidt

 

1. TJ S. Pustějov A                          5          0          0                      57 : 31            10 bodů

2. SSK Vítkovice                              3          0          2                      50 : 39              6 bodů

3. SK NH Veselí n/M.                       3          0          2                      60 : 53               6 bodů

4. Sokol Kokory                                3          0          2                      46 : 47               6 bodů

5. TJ S. Vracov                                  1          0          4                      39 : 60               2 bodů

6. TJ S. Pustějov B                            0          0          5                      44 : 66               0 bodů

 

Do osmifinále sk. J postupují:            TJ S. Pustějov A, SSK Vítkovice

- 16 -

 

Nasazení osmifinále 33. r. ČP mužů

 

 

Osmifinále sk. G                                                                  Osmifinále sk. H

pořadatel ZČ OSK                                                              pořadatel StČ OSK

hřiště Přeštice 21. 10. 2006                                                 hřiště Řevnice 21. 10. 2006

- zákaz vstupu v obuvi s kolíky nebo                                    - zákaz vstupu v obuvi s kolíky nebo

černou podrážkou                                                                 černou podrážkou

1. TJ Litohlavy (ZČ)                                                             1. TJ Avia Čakovice A (StČ)

2. TJ Přeštice (ZČ)                                                                2. NH Řevnice (StČ)

3. TJ Avia Čakovice B (StČ)                                                3. TJ Jiskra Raspenava (SČ)

4. Sokol Ejpovice (ZČ)                                                         4. Baník Most NH (SČ)

5. TJ Plzeň-Újezd B (ZČ)                                                     5. KNHCH Litvínov (SČ)

 

 

Osmifinále sk. I                                                                    Osmifinále sk. J

pořadatel VČ OSK                                                              pořadatel SM OSK

hřiště Opatovice n/L. 21. 10. 2006                                      hřiště Stará Ves n/O. 21. 10. 2006

- zákaz vstupu v obuvi s kolíky nebo

černou podrážkou

1. TJ S. Podhorní Újezd (VČ)                                              1. SSK Vítkovice (SM)

2. TJ S. Opatovice n/L. (VČ)                                                2. TJ Stará Ves n/O. (SM)

3. KNH Moravská Slavia Brno (JM)                                    3. TJ S. Rokytnice (SM)

4. Draken Brno (JM)                                                             4. TJ S. Pustějov (SM)

5. Sokol Dobruška (VČ)                                                       5. Sokol Albrechtičky (SM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomocný materiál

 

 

 

  Nasazení rozhodčích č. 2                                                                                Národní házená

  (30.9.2006 - 30.10.2006) podzim 2 část

Rozpis soutěže : I. liga muži                                                                                         10. kolo

14.10.2006 16:00    55                      TJ Všenice - Sokol Krčín                                 POPELKA Josef

14.10.20 06 16:15    56                      TJ Příchovice "A" - TJ Stará Huť                    SLAVÍK Václav

14.10.20 06 16:00    57                      SK Žeravice - TJ DIOSS Nýřany                    BITTNER Libor

14.10.20 06 16:00    58                      1.NH Brno - Sokol Tymákov                          VÁCLAVEK Jan

14.10.20 06 14:00    59                      Sokol Svinov - TJ Plzeň-Újezd "A"     ŠIMICE Václav

14.10.20 06 16:00    60                      SK Studénka - Sokol Stupno                          ŠAJTAR František

Rozpis soutěže : I. liga ženy                                                                                           10. kolo

14.10.20 06 16:00 255                      TJ Spoje Praha - Sokol Krčín                          SLADKÝ Hynek

14.10.20 06 15:00 256                      TJ Šroubárna Žatec - Sokol Dobruška             BAUMRUK Jan

14.10.20 06 14:30 257                      TJ Sp. Modřany - TJ Přeštice                          ZDRÁHAL Jaromír

14.10.20 06 14:30 258                      HK Hlinsko - Sokol Tymákov                         BLÁHA Jiří

14.10.20 06 14:30 259                      TJ S. Rokytnice - SKNH Klášterec                 ZADRAŽIL Stan.

14.10.20 06 14:30 260                      SK Studénka - SK Chomutov NH                  ŠAJTAR František

Rozpis soutěže : II. liga sk "A"                                                                                     10. kolo

14.10.2006 14:30 455                      TJ Přeštice - KNH CH Litvínov                      MALÝ Jan

14.10.20 06 14:30 456                      TJ Příchovice "B" - Baník Most NH               SLAVÍK Václav

14.10.20 06 16:00 457                      TJ Sp. Modřany - TJ S. Ejpovice                     ZDRÁHAL Jar.

14.10.20 06 15:00 458                      NH Řevnice - TJ S. Nezvěstice                       KUGLER Zdeněk

14.10.20 06 16:00 459                      TJ Avia Čakovice - TJ Plzeň-Újezd "B"          NIKL Zdeněk

14.10.20 06 15:30 460                      TJ J. Raspenava - TJ Litohlavy                        HAJŽMAN Václav

Rozpis soutěže : II. liga sk. "B"                                                                                    10. kolo

14.10.20 06 16:00 655                      SKNH Veselí n/ Mor. - Sokol Albrechtičky   FABIÁN Alois

14.10.20 06 16:00 656                      NH Draken Brno - TJ Pustějov                       ŠOTNER Josef

14.10.20 06 16:00 657                      SSK Vítkovice - Sokol Dobruška                   SCHMIDT Otto

14.10.20 06 16:00 658                      TJ Stará Ves n/ Ondř. - Sokol N.Město n/      LIŠKA Aleš

14.10.20 06 16:00 659                      TJ S. Rokytnice - TJ S. Podhorní Újezd         ZADRAŽIL Stan.

14.10.20 06 16:00 660                      Sokol Kokory - TJ S. Opatovice n/ L.             ŠOTNER Miloš

         POHOTOVOST: Pisch, Toman, Havlík Jiří, Holý Jaroslav, Tausche, Zlámal,

         Maiwaelder, Palarčík, Málek Jan, Pechal, Rys.

 

 

- 5 -

Rozpis soutěže : I. liga muži                                                                                          11. kolo

15.10.20 06 10:45    61                      TJ Všenice - TJ Stará Huť                               HOLÝ Jaroslav

15.10.20 06 11:00    62                      TJ Příchovice "A" - Sokol Krčín                      TOMAN Ivo

15.10.20 06 10:30    63                      SK Žeravice - Sokol Tymákov                        ZADRAŽIL Stan.

15.10.20 06 10:30    64                      1.NH Brno - TJ DIOSS Nýřany                      BITTNER Libor

15.10.20 06 11:45    65                      Sokol Svinov - Sokol Stupno                          LIŠKA Aleš

15.10.20 06 10:30    66                      SK Studénka - TJ Plzeň-Újezd "A"                SCHMIDT Otto

Rozpis soutěže : I. liga ženy                                                                                           11. kolo

15.10.2006 11:00 261                      TJ Spoje Praha - Sokol Dobruška                    KUGLER Zdeněk

15.10.20 06 10:00 262                      TJ Šroubárna Žatec - Sokol Krčín                   BAUMRUK Jan

15.10.2006 11:00 263                      TJ Sp. Modřany - Sokol Tymákov                  NIKL Zdeněk

15.10.2006 11:55 264                      HK Hlinsko - TJ Přeštice                                 BLÁHA Jiří

15.10.2006    9:00 265                      TJ S. Rokytnice - SK Chomutov NH              VÁCLAVEK Jan

15.10.2006   9:00 266                      SK Studénka - SKNH Klášterec                     SCHMIDT Otto

Rozpis soutěže : II. liga sk "A"                                                                                     11. kolo

15.10.20 06 11:00 461                      TJ Přeštice - Baník Most NH                          TAUSCHE, Petr

15.10.2006    9:15 462                      TJ Příchovice "B" - KNH CH Litvínov           TOMAN Ivo

15.10.2006    9:30 463                      TJ Sp. Modřany - TJ S. Nezvěstice                 NIKL Zdeněk

15.10.20 06 10:30 464                      NH Řevnice - TJ S. Ejpovice                          VOTAVA Tomáš

15.10.20 06 11:00 465                      TJ Avia Čakovice - TJ Litohlavy                     POPELKA Josef

15.10.20 06 11:00 466                      TJ J. Raspenava - TJ Plzeň-Újezd "B"             HAJŽMAN Václav

Rozpis soutěže : II. liga sk. "B"                                                                                   11. kolo

15.10.2006 10:15 661                      SKNH Veselí n/ Mor. - TJ Pustějov                FABIÁN Alois

15.10.2006 09:30 662                      NH Draken Brno - Sokol Albrechtičky           MAIWAELDER J.

15.10.20 06 11:00 663                      SSK Vítkovice - Sokol N.Město n/ Met.        ŠIMICE Václav

15.10.20 06 10:00 664                      TJ Stará Ves n/ Ondř. - Sokol Dobruška         ŠAJTAR František

15.10.20 06 10:30 665                      TJ S. Rokytnice - TJ S. Opatovice n/ L.          VÁCLAVEK Jan

15.10.20 06 10:30 666                      Sokol Kokory - TJ S. Podhorní Újezd            PAŠKO Pavel

         POHOTOVOST: Zlámal, Kotlář, Cedidlo, Leugner, Slavík, Holý Petr, Palarčík,

         Pechal, Štětínský, Kneř, Souček, Dobeš, Sladký.

 

Rozpis soutěže : I. liga ženy                                                                                           16. kolo

21.10.20 06 11:00 291                      TJ Spoje Praha - SK Chomutov NH               LEUGNER Martin

Rozpis soutěže : I. liga muži                                                                                          16. kolo

22.10.20 06 14:45    91                      TJ Všenice - Sokol Stupno                              ADÁMEK Jan

22.10.20 06 11:00    92                      TJ Příchovice "A" - TJ DIOSS Nýřany           POPELKA Josef

22.10.20 06 14:20   93                      Sokol Tymákov - TJ Plzeň-Újezd "A"             ZDRÁHAL Jaromír

22.10.20 06 15:00    94                      TJ Stará Huť - SK Žeravice                             HOLÝ Jaroslav

22.10.20 06 14:30    95                      Sokol Svinov - 1.NH Brno                              ZLÁMAL Oldřich

22.10.20 06 11:00    96                      Sokol Krčín - SK Studénka                             HAVLÍK Jiří

Rozpis soutěže : I. liga ženy                                                                                           16. kolo

22.10.2006 10:00 292                      TJ Šroubárna Žatec - TJ Přeštice                     LIŠKA Aleš

22.10.20 06 16:00 293                      Sokol Tymákov - SKNH Klášterec                 ZDRÁHAL Jar.

22.10.2006    9:00 295                      TJ S. Rokytnice - HK Hlinsko                        ŠAJTAR František

22.10.2006   9:15 296                      Sokol Krčín - SK Studénka                             HAVLÍK Jiří

         POHOTOVOST: Schmidt, Nikl, Baumruk, Sladký, Zadražil, Pisch, Toman, Slavík